Waarom kan ik niet printen? (06-08-2014)

We ontvangen regelmatig de opmerking dat iemand pagina's van de Molendatabase wil printen maar dat dat niet lukt.
Dat klopt en dat doen we met een goede reden. Die leg ik graag uit.
De Molendatabase is een dagelijks wijzigende, actuele weergave van de kennis over de werkende molens in Nederland. De aard van het medium (internet) is, in tegenstelling tot molenboeken, dat de informatie over een bepaalde molen morgen al weer kan zijn aangepast. Dit vooral ook door de tot tientallen dagelijkse inzendingen van bezoekers van de Molendatabase.
Het mogelijk maken om de steeds wijzigende informatie over Nederlandse molens te printen zou betekenen dat er overal door het land heen verouderde versies van de kennis uit de Molendatabase komen te liggen. Dát willen we voorkomen en dáárom hebben we printen uit gezet.
Voor het bij de hand hebben 'in het veld' van gegevens over een bepaalde molen hebben we een smartphone versie van de Molendatabase die één foto en alle tekstinformatie van die molen weergeeft. Die smartphone versie wordt automatisch aangeroepen als iemand met zo'n apparaat de molendatabase raadpleegt.