Wiekverbeteringen (30-09-2012)

Om de Nederlandse molen toch beter in de loop van de geschiedenis te kunnen plaatsen, is besloten om bij iedere molen iets te vermelden over een eventuele wiekverbetering, mocht die molen dit ooit hebben ondergaan. Voor de meerderheid van de Nederlandse molens geldt vermoedelijk, dat de ophekking in principe nooit anders geweest is dan wat wij nu nog kennen en benoemen als "Oud-Hollands".
Wij roepen onze lezers op om, liefst gedetailleerd, duidelijk te maken welke molens er ooit een wiekverbetering kregen en waar die dan uit bestond.