Hellendoorn, Overijssel

De Wippe / Molen van Fakkert

Foto van De Wippe / Molen van Fakkert, Hellendoorn, Eddy Blenke (6-3-2010). | Database Nederlandse molens © Eddy Blenke (6-3-2010).

NederlandsEnglishFrançaisDeutschEspanõlPortuguesePусский简体中文

De Wippe / Molen van Fakkert

1821
1870 / 2001
Stellingmolen
Achtkante molen
Korenmolen
Ommerweg 15
7447 RA Hellendoorn
X: 227201 Y: 490035
N 52.393402 O 6.447942
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Toon deze molen in Google Streetview
Overijssel
Hellendoorn
Hellendoorn
Gemeente Hellendoorn, sectie H, nr. 5382
Stichting de Helderse Möln
Draaivaardig
Vh. het malen van graan, thans buiten bedrijf
Wout Lohuis / Eddy Blencke / Janine van de Linde / Jac Nuitermans / Henri Rohaan / Henk de Haan / Anton Bouwmeester / Dick ter Harmsel bij toerbeurt
06-21468171 (D. ter Harmsel)

Op afspraak

Fietsroute in de buurt van De Wippe / Molen van Fakkert via fietsnetwerk.nl
785
03894
 
Vaags
Groot Wesseldijk
Verbij

De Wippe / Molen van Fakkert

Constructie

Constructie

Houten achtkant, gedekt met dakleer, op stenen onderbouw

Gedekt met dakleer

21,30 / 21,40 m.
Oud-Hollands

Deze molen heeft nooit een wiekverbetering gekregen.

Roeden etc.

Kantel uw mobiel om de tabellen helemaal te zien

Kruiwerk etc.

Neutenkruiwerk; kruirad
Vlaamse vang, vangstok

Deze is op het bovenwiel na, geheel verdwenen

Bovenwiel 64 kammen, steek 12,0 cm.
Rest gaandewerk niet meer aanwezig

van de stelling: 5,50 m.

Eenvoudige baard, lichtblauw geverfd, wit afgebiesd, met het opschrift 'De Wippe'

De Wippe / Molen van Fakkert

Verwijzingen

De Wippe / Molen van Fakkert

Geschiedenis

Geschiedenis

Deze molen werd in 1821, in opdracht van Mevr. E.J.R. Gravin Douairiére van Rechteren Limpurg, gebouwd op de zgn. 'Wippenbelt'. De gravin verpachtte de molen vervolgens aan diegenen, die al de Schuilenburgermolen pachtten, namelijk Gerrit Hendrik Lankheet en Broekhuus. Deze zetten hun knecht L. Konijnenbelt op de nieuwe molen.

Op 3 september 1839 bericht de burgemeester Bouwmeester aan de Gouverneur: "Ik heb de eer u te berichten, dat op den 2.en dezer des voormiddags omstreeks 11 uur van de hier even buiten het dorp staande wind-korenmolen door ene uit het zuidwesten opkomende windhoos weggerukt zijn de wieken in de kop der as, zijnde eene der wieken aan de keerzijde der molen geslingerd. Niettegenstaande de molenaar, desselfs knecht en eenige menschen zich boven, en eene met 2 paarden bespannen wagen zich in de molen bevonden, zijn er geen verdere ongelukken door veroorzaakt".

In 1840 vinden we Hendrikus Jacobus Lankheet als molenaarsknecht vermeld. 28 augustus 1855 werd de molen geveild en voor ƒ 5.300,-- gekocht door Gerrit Olthof, bakker. Op 24 augustus 1860 werd de molen voor ƒ 4.000,-- verkocht aan Evert ter Horst, winkelier. Molenaar was toen Theodorus Roelofsen.

In 1869 brandde de molen af. Hij moet direct zijn herbouwd, want in 1870 wordt landbouwer Lefert Lindenhovius ook als molenaar betiteld. Op 7 oktober 1881 wordt de molen eigendom van Gerhard Heinrich Florens Giese (grondbezitter). 2 januari 1883 koopt Wilhelmina Antonia Otte de molen voor ƒ 3870,--. Op 1 november 1883 koopt Hendrikje Haar de molen voor hetzelfde bedrag. In 1890 vinden we als molenaar A. Boom. Diens stiefzoon E.J. van der Worp was al in 1881 als molenaar genoemd. 28 maart 1919 koopt Evert Jan van der Worp uit Markelo de molen voor ƒ 2.500,-- tezamen met Jan van der Worp, winkelier.

1 mei 1925 kocht Johannes Wilhelmus Fakkert uit Hoonhorst, afkomstig uit een bekend molenaarsgeslacht, de molen voor ƒ 12.750,--. In 1927 kreeg hij vergunning voor een elektriciteitsinstallatie. In 1937 werd de molen van binnen volgebouwd met houten silo’s. Het originele gaandewerk werd verwijderd (en zou later worden geplaatst in de molen van Vilsteren). 15 juni 1977 werd de zoon Antonius Fakkert eigenaar. Hij runde in de molen van 1980 tot 1995 een dierenspeciaalzaak. Vanaf 1976 (of iets eerder) tot 1997 stond de molen met kale roeden.

Op 30 mei 1997 kocht Gerrit Dirk Harmsen de molen en wist de artsen F. de Ruiter en B. Heslinga te interesseren om in en rond de molen een gezamenlijke praktijk te vestigen. Deze werd "De Wippenbelt” genoemd, naar de oorspronkelijke naam van de molenbelt. Op 31 augustus 1999 droegen zij molen en erf over aan de stichting "De Helderse Möln".

In 1998 begonnen de herstelwerkzaamheden. In september stond de bovenbouw ernaast en waren de stenen bijgebouwen, die tegen de molen aangemetseld waren, verwijderd. Ruim een jaar later, oktober 2000, vorderden de herstelwerkzaamheden gestaag. De houten bovenbouw werd onder handen genomen. Het metselwerk van de achtkante onderbouw was hersteld en de stelling, nog zonder balie, weer aangebracht.
De herstelwerkzaamheden werden uitgevoerd door een scholings- en werkgelegenheidsproject, d.m.v. bijdragen van de Provincie Overijssel, de Europese Structuurfondsen (ESF), de Gemeente Hellendoorn e.a.. Dit alles onder leiding van molenmaker Wintels. Op 12 juli 2001 werden de nieuwe roeden gestoken en niet veel later stond de molen er uitwendig weer in volle glorie bij.

Sedert augustus 2002 huurt de Sterrenwacht Hellendoorn een aantal verdiepingen in de molen voor tentoonstellingen, lezingen, cursussen etc.
Maalvaardig wordt de molen vermoedelijk niet meer.


De Wippe / Molen van Fakkert

Aanvullingen

Aanvullingen

De plaats waar de molen staat wordt vanouds 'De Wippenbelt' genoemd. De naam 'De Wippe' is overigens pas in 2001 gegeven.

Molenaarsadvertenties

Historische gegevens over molenaars van deze molen

In De Molenaar, 04-04-1900, pagina 3
Door molenaar Boom A.
geleverde molenzeilen door Hendrik Sieuwerts Hoorn
In De Molenaar, 15-06-1904, pagina 6
Door molenaar Boom A.
gevraagd ijzeren of houten molenas , lengte 610 cm roegaten 39 + 35 cm
In De Molenaar, 22-02-1928, pagina 138
Door molenaar Fakkert J.W.
gevraagd molenaarsknecht
In De Molenaar, 02-10-1929, pagina 748
Door molenaar Fakkert J.W.
biedt zich aan rk molenaar, brieven aan J.W. Fakkert , 20 jaar
In De Molenaar, 08-04-1931, pagina 276
Door molenaar Fakkert J.W.
gevraagd molenaarsknecht of vergevorderd leerling
Compilatie: Erik Stoop

De Wippe / Molen van Fakkert

Historische foto's

Historische foto's

Eertijds naar molendatabase.nl ingezonden historische foto’s van deze molen.
Kijk op allemolens.nl voor historische foto’s en documenten van deze molen.
Vaags
Groot Wesseldijk
Verbij

De Wippe / Molen van Fakkert

Actuele foto's

De Wippe / Molen van Fakkert, Hellendoorn, Eddy Blenke (6-3-2010). | Database Nederlandse molens
© Eddy Blenke (6-3-2010).
De Wippe / Molen van Fakkert, Hellendoorn, Marcel Stroo (30-5-2007). | Database Nederlandse molens
© Marcel Stroo (30-5-2007).
De Wippe / Molen van Fakkert, Hellendoorn, De molen draait op het westen.  Alwin Schoemaker (28-9-2012). | Database Nederlandse molens
© De molen draait op het westen.
Alwin Schoemaker (28-9-2012).
De Wippe / Molen van Fakkert, Hellendoorn, Piet Glasbergen (13-5-2010). | Database Nederlandse molens
© Piet Glasbergen (13-5-2010).
 

Draag zelf bij

    Tekst  
Stuur ons uw teksten over deze molen
  |   Stuur ons uw teksten over de motor in deze molen (indien van toepassing)
Vanwege migratie van de server is het even niet mogelijk om teksten in te sturen.
   
    Foto's  
Stuur uw foto's van deze molen (ook eventuele motor)
Vanwege migratie van de server is het even niet mogelijk om foto's in te sturen.