Schellinkhout, Noord-Holland

De Grote Molen

Foto van De Grote Molen, Schellinkhout, Piet Glasbergen (26-2-2015) | Database Nederlandse molens
© Piet Glasbergen (26-2-2015)

NederlandsEnglishFrançaisDeutschEspanõlPortuguesePусский简体中文

De Grote Molen

1630
1979
Grondzeiler
Achtkante binnenkruier
Poldermolen
Zuiderdijk 58
1697 KL Schellinkhout
X: 136226 Y: 516549
N 52.636124 O 5.109873
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Toon deze molen in Google Streetview
Noord-Holland
Drechterland
Schellinkhout
Gemeente Venhuizen, sectie T, nr. 471
Stichting De Westfriese Molens
Maalvaardig
Bemalen van de polder Schellinkhout, thans op vrijwillige basis; woning

Zeer groot

Jan Beers
0229-503151

Op afspraak

Fietsroute in de buurt van De Grote Molen via fietsnetwerk.nl
709
01469 i
 
Vaags
Groot Wesseldijk
Verbij

De Grote Molen

Constructie

Constructie

Eiken achtkant, gedekt met riet, op lage voet. De onderste ca. 2 meter gedekt met geteerde gepotdekselde planken.

Gedekt met riet

21,80 / 22.00 m.
Oud-Hollands

Deze molen heeft nooit een wiekverbetering ondergaan

Roeden etc.

Kantel uw mobiel om de tabellen helemaal te zien

Kruiwerk etc.

50 ijzeren rollen; binnenkruirad
Vaste Vlaamse blokvang uit vijf stukken; vangbalk met klos; vangstok; pal

Houten vijzel Ø 1,78 m. (bilinga balk met grenen duigen) met licht en zwaar werk.
Woning in de molen.

Bovenwiel 58 kammen
Bovenschijfloop 27 staven, steek 13,0 cm.
Onderbonkelaar 23 / 35 kammen
Vijzelwiel 36 kammen
Overbrengingsverhouding 1 : 1,37 (licht werk) en 1 : 2,09 (zwaar werk)

Eenvoudige baard, middelgroen geverfd, heel lichtgroen afgebiesd (de typische West-Friese molenkleuren), sinds 2019 zonder jaartal, alleen een (goudgeel) zonnetje als versiering.

Gevelsteen in een veldmuur met de tekst:
"BIJ HET AANBRENGEN VAN EEN VIJZEL IN DEZEN MOLEN TER
VERVANGING VAN HET SCHEPRAD ZIJN DE VIER EERSTE STEENEN GELEGD DOOR C. STELLING VOORZR. P. BOL K. BRONKHORST LEDEN VAN HET COLLEGIE VAN DAGELIJKSCH BESTUUR JB. HOUTER SECRETARIS PENNINGMEESTER DEN 12 JULIJ 1861".

Een tweede gevelsteen met de tekst:
"BIJ HET AANBRENGEN VAN EEN VIJZEL IN DEZEN MOLEN TER VERVANGING VAN HET SCHEPRAD ZIJN DE DRIE EERSTE STEENEN GELEGD DOOR JACOB HOUTER SECR. PENNINGM., CORNELIS HAM, TEUNIS BLOKDIJK, HOOFDINGELAN. DES POLDERS. OP DEN 10 JULIJ 1862"
Let wel: deze steen is afkomstig van de in 1915 gesloopte 'Kleine Molen', buurmolen van deze molen. Deze werd in 1980 bij de Grote Molen ingemetseld.

?? (1630)
Fa. Poland, Heerhugowaard (1979)

De Grote Molen

Verwijzingen

De Grote Molen

Geschiedenis

Geschiedenis

De Grote Molen van de polder Schellinkhout is een zeer waarschijnlijk tussen 1603 en 1638 gebouwde achtkante binnenkruier. Hij bemaalde de 650 ha grote polder door middel van een kolk en uitwateringssluis op de voormalige Zuiderzee.

Op een van 1603 daterende kaart is de molenkolk aangegeven met aan het eind daarvan een duidelijk als binnenkruier getekende molen. De in 1915 afgebroken achterste molen, die "De Kleine Molen" werd genoemd, moet dus de eerste molen van de polder zijn geweest. De vrij kleine vlucht van 19,8 m en de gedrongen vorm die deze molen had bevestigen dit en maken het zelfs zeer waarschijnlijk dat hij nog van de 16de eeuw dateerde.
Al in het begin van de 17de eeuw moet zijn gebleken dat één molen voor bemaling van deze polder niet langer voldoende was. Op een van 1638 daterende kaart staat de nu nog bestaande molen in elk geval al aangegeven. Ter onderscheiding van de andere werd hij De Grote Molen genoemd. Ongetwijfeld heeft de bouw ervan verband gehouden met de verminderde uitmalingscapaciteit van De Kleine Molen als gevolg van de steeds hoger wordende waterstanden op de Zuiderzee.

De oorspronkelijk met een scheprad uitgeruste molens zijn in de vorige eeuw vervijzeld. Bij de Grote Molen gebeurde dat in 1861 en bij de Kleine Molen in 1862.
In 1900 plaatste men naast De Grote Molen een hulpgemaaltje: een door een petroleummoter gedreven centrifugaalpomp. De capaciteit van dit gemaal werd in 1914 zodanig vergroot dat de beide windmolens buiten bedrijf konden worden gesteld.
De Kleine Molen is vrij snel hierna, 1915, voor afbraak verkocht. De afkoop bedroeg ƒ 310,--. De Grote Molen stond evenwel nog jaren met het wiekenkruis in overhekstand.

Omstreeks 1930 zijn de roeden verwijderd en verkocht. Hun bestemming is bekend: zij gingen naar korenmolen De Hoop te Oude Niedorp, waar zij nog altijd aanwezig zijn. Romp met kap en bovenas bleven in Schellinkhout achter.
In 1958 droeg de polder de romp, waaruit het gaandewerk inmiddels was verwijderd en die alleen als woning diende, over aan de gemeente Schellinkhout. Deze kon echter niet aan haar verplichting tot restauratie  voldoen en zo kwam de romp in 1974 in bezit van de opvolger van de polder Schellinkhout: het inmiddels door polderconcentratie ontstane waterschap West-Friesland.
Dit waterschap droeg de molen op zijn beurt in 1979 over aan de Stichting De Westfriese Molens. Kort daarna werd opdracht verleend tot algeheel herstel en heeft men de molen niet alleen grondig gerestaureerd maar ook maalvaardig gemaakt.

Constructie
Het eiken achtkant staat niet op penanten maar op lage veldmuurtjes. Te zien aan het metselwerk dateren deze muurtjes pas van de 19e eeuw.
Het vermoeden bestaat dat de molen oorspronkelijk geen ondertafelement heeft gehad, maar dat dit eerst later is aangebracht en dat bij die gelegenheid ook de stenen voet is vernieuwd.
In het verleden is het verband in de achtkantconstructie al eens vergroot door middel van zware extra veldregels. In ieder veld is er een aangebracht ter hoogte van de middelzolder. Boventafelement, rolvloer, kuip en kap zijn al eens vernieuwd, waarschijnlijk in 1855.
Bij de restauratie van 1979/80 kreeg de molen het bovenschijfloop van de molen te Waarland en de koningspil uit de voormalige molen van de Hooglandspolder te Barsingerhorn. In 2017 keerde het oude bovenschijfloop terug naar Waarland en kreeg 'Schellinkhout' een nieuw.

Onder de molen zijn nog de vroegere krimpmuren van een scheprad aanwezig. Merkwaardigerwijs stond dit in de lengterichting van de kolk gesteld, welke stand correspondeert met de plaatsing van de gebinten van het achtkant. Het vermoeden bestaat dat de molen ooit ook als bovenmolen heeft gediend om de door de achterste molen volgemalen kolk bij hoge buitenwaterstanden op zee te kunnen afmalen. Misschien had hij een dubbelfunctie en is hij ooit zo ingericht geweest dat al naar gelang de zeestand zowel de polder als de kolk kon worden bemalen. Zulke molens waren tot in de eerste helft van de 19e eeuw onder andere aanwezig in de naburige polders Het Grootslag en De Vier Noorder Koggen. Om af en toe als bovenmolen te kunnen dienen moest de kolk door middel van een sluisje in twee compartimenten verdeeld kunnen worden. Op de kadastrale kaart van 1824 is naast de molen duidelijk een vernauwing te zien die een aanwijzing zou kunnen zijn dat daar inderdaad een sluisje heeft gelegen.

Na de ruilverkaveling midden jaren negentig is het peil van de polder Schellinkhout verlaagd zodat de molen de polder niet meer direct kan bemalen. De molen bemaalt nu een langs de molen lopende sloot die dient als inlaatsloot voor het meer noordelijker gelegen poldergebied bij Blokker. Het peil van deze inlaatsloot is het voormalige peil van de polder Schellinkhout. De inlaat bevindt zich tussen molen en dijk, en laat het IJsselmeerwater in vanuit de molenkolk. Ondanks deze nieuwe situatie wordt er zo nu en dan bij voldoende water toch nog wel met de vijzel gemalen, want met het bijhorende achterland omvat de inlaatsloot een behoorlijke hoeveelheid water. Het echte bemalen van de polder is helaas over, maar desondanks is de molen altijd nog zeer vaak draaiend (en soms dus malend) te zien.
Bij dit alles valt één ding nog op: de molen maalt het water niet óver de voormalige zeedijk, maar onder de dijk door, via een duiker. Hierover valt nog op te merken, dat bij het dijkverbeteringplan Zuiderdijk 2009 de gemetselde molenkom en duiker moesten worden aangepakt. Helaas bleek de gewelfvormige gemetselde duiker toen niet meer te restaureren en is daarom vervangen door een ter plaatse gestorte betonnen duiker. De molenkom is wel in origineel gemetselde staat gerestaureerd. 


De Grote Molen

Aanvullingen

Aanvullingen

Deze molen kreeg die naam ter onderscheiding van de Kleine Molen, die eerder dan deze molen ter bemaling van de polder werd gebouwd (maar reeds in 1915 is gesloopt).

De Grote Molen

Historische foto's

Historische foto's

Kijk op allemolens.nl voor historische foto’s en documenten van deze molen.
Vaags
Groot Wesseldijk
Verbij

De Grote Molen

Actuele foto's

De Grote Molen, Schellinkhout, Piet Glasbergen (18-2-2015) | Database Nederlandse molens
© Piet Glasbergen (18-2-2015)
De Grote Molen, Schellinkhout, Frank Hendriks (25-9-2017) | Database Nederlandse molens
© Frank Hendriks (25-9-2017)
De Grote Molen, Schellinkhout, Martijn Jansen (19-4-2020) | Database Nederlandse molens
© Martijn Jansen (19-4-2020)
De Grote Molen, Schellinkhout, Chris van Gijs (28-10-2014).Een mistige dag levert in dit geval een aparte foto op.  | Database Nederlandse molens
© Chris van Gijs (28-10-2014).
Een mistige dag levert in dit geval een aparte foto op.
De Grote Molen, Schellinkhout, Piet Glasbergen (18-2-2015). | Database Nederlandse molens
© Piet Glasbergen (18-2-2015).
De Grote Molen, Schellinkhout, Vincent Mepschen (3-2-2023) | Database Nederlandse molens
© Vincent Mepschen (3-2-2023)
De Grote Molen, Schellinkhout, Vincent Mepschen (3-2-2023) | Database Nederlandse molens
© Vincent Mepschen (3-2-2023)
De Grote Molen, Schellinkhout, Vincent Mepschen (3-2-2023) | Database Nederlandse molens
© Vincent Mepschen (3-2-2023)
De Grote Molen, Schellinkhout, Vincent Mepschen (3-2-2023) | Database Nederlandse molens
© Vincent Mepschen (3-2-2023)
De Grote Molen, Schellinkhout, Vincent Mepschen (3-2-2023) | Database Nederlandse molens
© Vincent Mepschen (3-2-2023)
 

Draag zelf bij

    Tekst  
Stuur ons uw teksten over deze molen
  |   Stuur ons uw teksten over de motor in deze molen (indien van toepassing)
Vanwege migratie van de server is het even niet mogelijk om teksten in te sturen.
   
    Foto's  
Stuur uw foto's van deze molen (ook eventuele motor)
Vanwege migratie van de server is het even niet mogelijk om foto's in te sturen.