Den Hout, Noord-Brabant

De Hoop

Foto van De Hoop, Den Hout, Tony Hop (11-4-2014) | Database Nederlandse molens
© Tony Hop (11-4-2014)

NederlandsEnglishFrançaisDeutschEspanõlPortuguesePусский简体中文

De Hoop

1837
Beltmolen
Ronde stenen molen
Korenmolen
Ruiterspoor 8
4911 BB Den Hout
X: 115041 Y: 407633
N 51.656097 O 4.809740
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Toon deze molen in Google Streetview
Noord-Brabant
Oosterhout
Den Hout
Gemeente Oosterhout, sectie O, nr. 953
Gemeente Oosterhout

De gemeente Oosterhout is eigenaar sinds 1975; daarvoor was dat jarenlang de familie Kock-Braat.

Maalvaardig (zie 'Geschiedenis')
2022: 80.000
2020: 55.047
2019: 56.067
2018: 52.243
2017: 139.500
eerdere tellerstanden ( ↓ ↑ )
 • 2016: 145.845
 • 2015: 59.984
 • 2014: 128.979
 • 2013: 121.934
 • 2012: 118.985
 • 2011: 153.122
 • 2010: 398.402
 • 2009: 123.734
 • 2005: 96.563
 • 2004: 141.445
 • 2003: 29.454
 • 2002: 10.069

2013: restauratie
2015: restauratie
2018: beperkt draaivaardig vanwege problemen met het gaandewerk
2019: beperkt draaivaardig vanwege diverse werkzaamheden
2020: teller defect

Het malen van graan, thans op vrijwillige basis

Groot

Jelle van Daalen / Sven Verbeek

Als de molen draait en op afspraak

Fietsroute in de buurt van De Hoop via fietsnetwerk.nl
509
02593
 
Vaags
Groot Wesseldijk
Verbij

De Hoop

Constructie

Constructie

Ronde stenen molen, heel licht getailleerd gemetseld

Gedekt met dakleer

22.80 / 23.00 m.
Oud-Hollands

Zeer lang, minstens vanaf 1900, heeft deze molen op de binnenroede zelfzwichting gehad.
In 1942 werd op beide roeden het systeem Van Bussel (met zeilen) aangebracht. Bij de grote restauratie van 1976 is gekozen voor Oud-Hollands.

Roeden etc.

Kantel uw mobiel om de tabellen helemaal te zien

Kruiwerk etc.

Engels; kruilier
Vlaamse vang; vangbalk met haak; vangstok; kneppel; pal

Eén koppel 17der en één koppel 16der kunststenen; regulateur; koekenbreker; sleepluiwerk

Bovenwiel 72 kammen
Bovenschijfloop 31 staven, steek 11,3 cm.
Spoorwiel 75 kammen
Steenschijflopen 28 staven, steek 9,8 cm.
Overbrengingsverhouding 1 : 6,22
(N.B. een van de steenschijflopen is naar verluidt afkomstig uit een Zeeuwse molen en voor deze molen vermaakt).

van de belt: 3,20 m.

Zeer eenvoudige baard, donkergroen geverfd, wit afgebiesd, met de jaartallen '1836' en '1976'.

De Hoop

Verwijzingen

Verwijzingen

Kijk op allemolens.nl voor historische foto’s en documenten van deze molen.

De Hoop

Geschiedenis

Geschiedenis

De geschiedenis van deze molen begon, toen, zoals dat in archiefstukken staat genoteerd: Adriaan Quiryn Beljaars assessor (wethouder) der gemeente Hoge en Lage Zwaluwe vraagt aan Z.M. de Koning (dat was toen Willem I) vergunning om een korenmolen op te richten op Den Hout, schrijvende, dat die daar tot op heden ontbrak en er 1300 zielen zijn.
Daarop werd door de 3 molenaars uit Oosterhout gereageerd. Dat waren: 1. Willem Clephas op den Hogen Stenen Windkorenmolen; 2. Adriaan Mertens op den Standaardmolen; 3. Simon Janssens namens de gebroeders Katers molenaar op den Lagen Stenen Windkorenmolen.
Ze schreven aan Z.M. dat Den Hout wel geen molen had maar aan twee zijden tegen hun molens aansloot en er nooit een klacht was gehoord dat de beide stenen molens in Oosterhout indertijd voor exorbitant hoge prijzen waren aangekocht van het Domein in het vaste vertrouwen dat er nimmer zou worden toegestaan, dat er meer molens werden opgericht dat de supplianten met zware huishoudens waren belast en aan personele belasting alleen ƒ 300,-- moesten opbrengen, wat niet meer mogelijk zou zijn als een 4e molen hun inkomsten zou verminderen, dat een 4e molen het dubbele aantal ambtenaren zou vergen om te surveilleren, dat zij daarom verzochten het eerst genoemde request van de hand te wijzen.
Ook de bakkers van Den Hout protesteerden: Wij ondergetekenden, brood-bakkers op t gehucht den Hout, verklaren dat de 3 windmolens onder Oosterhout genoegzaam in staat zijn om het benodigde graan ook voor ons gehucht te malen, zijnde het ons nimmer gebleken, dat er gebrek aan het benodigde meel is geweest. Oosterhout 29 nov. 1835. De bakkers: J. Nuyten en Jean Baptist van der Hoofden.
Ondanks de tegenwerking van molenaars en bakkers kreeg A. K. Beljaars uit de Zwaluwe op 18 april 1836 vergunning om op Den Hout een windkorenmolen te bouwen.

De eerste pachter-molenaar, die zich hier op 5 mei 1836 vestigde was Gerardus Schonkeren, gehuwd met Henrica Beljaars. Hij werd als pachter opgevolgd door Jacobus Johannes Michiel, die met de dochter van Schonkeren was gehuwd. De Zwaluwse bakker Abraham Beljaars erfde de molen in 1866 en na hem Adrianus Beljaars. Jacobus Johannes Michiel verwierf de molen bij legaat in 1898 en verkocht deze in het zelfde jaar aan Adrianus Theodorus Kock.
In 1924 werd de molenwoning gesloopt, waarna een nieuwe werd gebouwd.

In de Tweede Wereldoorlog raakte deze molen zwaar beschadigd, maar er volgde herstel, waarbij ook het stroomlijnsysteem Van Bussel werd aangebracht. Na de oorlog werd een mechanische maalderij in gebruik genomen en kwam de molen tot stilstand, met tenslotte ernstig verval als gevolg.

Mevrouw A. Kock-Braat verkocht de molen in 1975 aan de gemeente, waarna een restauratie volgde. Daarmee was deze molen draaivaardig, ruim tien jaar later kon de molen ook weer malen.

In de deels afgegraven molenbelt, waarin voorheen een pakhuis en timmerbedrijf waren ondergebracht, is momenteel een slijperij gevestigd. Van de twee inrijpoorten is de zuidelijke poort dichtgemetseld. De bogen boven de vensters en deuren in de gele bakstenen molenromp zijn opvallend wit geschilderd.

In 2013 is het nodige werk verricht, met name wat betreft de doorslag van de muren, niet alleen boven de grond, maar ook daaronder. Een deel van de molenberg werd daartoe afgegraven.
Dit was echter niet voldoende, want ook de kap was aan flink herstel toe, het metselwerk moest grondig worden herzien en het gaandewerk was ook aan een flinke revisie toe.
In juli 2015 werd het werk opgeleverd:
- metselwerk buitenkant, de stenen romp is op één plaats over de gehele lengte vernieuwd;
- bovenwiel nieuwe voering en ruimte tussen kruisarmen opgevuld;
- gangwerk, ook de koningspil, gecentreerd;
- maalstenen waterpas gelegd;
- lange schoor aangescherfd;
- kuip eraf en delen vervangen, houten klemband om kuip vervangen;
- inrijpoort voorzien van nieuw kleedhout;
- binnenkant molen muren met kalk verf behandeld (is nu weer wit. i.p.v. schimmelvlekken);
- loden kraag om de ramen aan de buitenzijde;
- roeden doorgeschoven;
- nieuwe ringleiding om de romp heen;
- kruipalen rechtgezet en/of vervangen;
- grote schilderbeurt, waarbij de oorspronkelijke kleuren zoveel mogelijk terug zijn gegeven.
Helaas bood deze grote beurt onvoldoend resultaate: het gaandewerk bleek, ondanks de diverse ingrepen, toch niet goed maalvaardig. De oorzaak bleek in het kruiwerk te zitten: het tweedehands Engels kruiwerk lag uit het lood en was ook niet centrisch meer.
In oktober 2018 werd alles van nieuwe rollenwagens, asjes en bouten voorzien, de kruivloer waterpas gelegd en kreeg het ook een stalen plaat. Daarna is men verder gegaan met het opnieuw afstellen van het gangwerk. Dat ging een tijdje goed, maar anno 2021 bleek wederom dat het malen toch problematisch blijft.

Begin 2023 wil men aan een definitieve oplossing werken, ook zal, bij vervanging van beide uitgediende roeden, de zelfzwichting zoals die lang geleden aanwezig was, worden gereconstrueerd.


De Hoop

Aanvullingen

Aanvullingen

Deze molen heeft geen penbalk, maar een op de overring aangebracht vulblok. Om de voor deze kap veel te lange tweedehands as passend te maken heeft men indertijd de pen vrijwel afgeslepen.

T. Meesters, P. Kruisenga. H. van Velzen: Korenmolen "De Hoop" te Den Hout in historisch en technisch perspectief bekeken. Uitgave Vereniging 'De Westbrabantse Molens'. Roosendaal 2002

Molenaarsadvertenties

Historische gegevens over molenaars van deze molen

In De Molenaar, 03-10-1900, pagina 3
Door molenaar Kock A.
gevraagd molenaarsleerling , 2 of 3 jaar bij het ak
In De Molenaar, 28-10-1903, pagina 8
Door molenaar Kock-Braat A.
gevraagd molenaarsknechtl
In De Molenaar, 07-02-1906, pagina 9
Door molenaar Kock A.
gevraagd moelnaarsknecht
In De Molenaar, 21-02-1906, pagina 11
Door molenaar Kock A.
gevraagd molenaarsknecht bij wind- en motormolenaar
Compilatie: Erik Stoop

De Hoop

Historische foto's

Historische foto's

Eertijds naar molendatabase.nl ingezonden historische foto’s van deze molen.
Kijk op allemolens.nl voor historische foto’s en documenten van deze molen.
Vaags
Groot Wesseldijk
Verbij

De Hoop

Actuele foto's

De Hoop, Den Hout, Tony Hop (05-06-2015)De Hoop in de eindfase van een uitgebreide restauratie. Op het moment van de foto werd de molen geheel geschilderd. | Database Nederlandse molens
© Tony Hop (05-06-2015)
De Hoop in de eindfase van een uitgebreide restauratie. Op het moment van de foto werd de molen geheel geschilderd.
De Hoop, Den Hout, Tony Hop (05-06-2015)Een blik op het vernieuwde metselwerk op (een deel van) de romp. Dit was een van de grootste werkzaamheden tijdens de restauratie. | Database Nederlandse molens
© Tony Hop (05-06-2015)
Een blik op het vernieuwde metselwerk op (een deel van) de romp. Dit was een van de grootste werkzaamheden tijdens de restauratie.
De Hoop, Den Hout, Frits Kruishaar (1-9-2012) | Database Nederlandse molens
© Frits Kruishaar (1-9-2012)
De Hoop, Den Hout, Tony Hop (31-1-2014)De Hoop draaiende op het zuidoosten. | Database Nederlandse molens
© Tony Hop (31-1-2014)
De Hoop draaiende op het zuidoosten.
De Hoop, Den Hout, Piet Glasbergen (5-9-2013) | Database Nederlandse molens
© Piet Glasbergen (5-9-2013)
De Hoop, Den Hout, Piet Glasbergen (5-9-2013) | Database Nederlandse molens
© Piet Glasbergen (5-9-2013)
De Hoop, Den Hout, Piet Glasbergen (5-9-2013) | Database Nederlandse molens
© Piet Glasbergen (5-9-2013)
De Hoop, Den Hout, Pieter Zuijkerbuijk (3-2-2019) | Database Nederlandse molens
© Pieter Zuijkerbuijk (3-2-2019)
De Hoop, Den Hout, Pieter Zuijkerbuijk (3-2-2019) | Database Nederlandse molens
© Pieter Zuijkerbuijk (3-2-2019)
De Hoop, Den Hout, Pieter Zuijkerbuijk (3-2-2019) | Database Nederlandse molens
© Pieter Zuijkerbuijk (3-2-2019)
De Hoop, Den Hout, Pieter Zuijkerbuijk (3-2-2019) | Database Nederlandse molens
© Pieter Zuijkerbuijk (3-2-2019)
De Hoop, Den Hout, Pieter Zuijkerbuijk (3-2-2019)De recent geplaatste koekbreker. | Database Nederlandse molens
© Pieter Zuijkerbuijk (3-2-2019)
De recent geplaatste koekbreker.
De Hoop, Den Hout, Pieter Zuijkerbuijk (3-2-2019) | Database Nederlandse molens
© Pieter Zuijkerbuijk (3-2-2019)
De Hoop, Den Hout, Pieter Zuijkerbuijk (3-2-2019) | Database Nederlandse molens
© Pieter Zuijkerbuijk (3-2-2019)
De Hoop, Den Hout, Pieter Zuijkerbuijk (3-2-2019) | Database Nederlandse molens
© Pieter Zuijkerbuijk (3-2-2019)
De Hoop, Den Hout, Pieter Zuijkerbuijk (3-2-2019) | Database Nederlandse molens
© Pieter Zuijkerbuijk (3-2-2019)
De Hoop, Den Hout, Pieter Zuijkerbuijk (3-2-2019) | Database Nederlandse molens
© Pieter Zuijkerbuijk (3-2-2019)
De Hoop, Den Hout, Pieter Zuijkerbuijk (3-2-2019) | Database Nederlandse molens
© Pieter Zuijkerbuijk (3-2-2019)
De Hoop, Den Hout, Pieter Zuijkerbuijk (3-2-2019) | Database Nederlandse molens
© Pieter Zuijkerbuijk (3-2-2019)
De Hoop, Den Hout, Pieter Zuijkerbuijk (3-2-2019)Deze molen heeft geen penbalk, maar een op de overring aangebracht vulblok. Let op de vrijwel afgeslepen pen. | Database Nederlandse molens
© Pieter Zuijkerbuijk (3-2-2019)
Deze molen heeft geen penbalk, maar een op de overring aangebracht vulblok. Let op de vrijwel afgeslepen pen.
De Hoop, Den Hout, Pieter Zuijkerbuijk (3-2-2019)Fragment van het in 2018 grotendeels vernieuwde Engels kruiwerk. | Database Nederlandse molens
© Pieter Zuijkerbuijk (3-2-2019)
Fragment van het in 2018 grotendeels vernieuwde Engels kruiwerk.
 

Draag zelf bij

    Tekst  
Stuur ons uw teksten over deze molen
  |   Stuur ons uw teksten over de motor in deze molen (indien van toepassing)
Vanwege migratie van de server is het even niet mogelijk om teksten in te sturen.
   
    Foto's  
Stuur uw foto's van deze molen (ook eventuele motor)
Vanwege migratie van de server is het even niet mogelijk om foto's in te sturen.