Bolsward, Fryslân

Lonjé / Tadema's Molen

Foto van Lonjé / Tadema's Molen, Bolsward, Femmy Boon (10-9-2022) | Database Nederlandse molens
© Femmy Boon (10-9-2022)

NederlandsEnglishFrançaisDeutschEspanõlPortuguesePусский简体中文

Lonjé / Tadema's Molen

1824
Grondzeiler
Achtkante molen
Poldermolen
Oude Rijksweg 7
8701 MD Bolsward
X: 162587 Y: 564166
N 53.064304 O 5.500385
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Toon deze molen in Google Streetview
Fryslân
Súdwest-Fryslân
Bolsward
Gemeente Bolsward, sectie C, nr. 88
Wetterskip Fryslân
Maalvaardig
Bemalen van de Marnepolder, op wind- of elektrische kracht

De molen staat een beetje ingeklemd tussen een snelweg en een industrieterrein, maar de waarde is toch behoorlijk groot

Johannes Kooistra / Martin de Jong
06 53718859 (JK) /06-10877364 (MdJ)

Op afspraak of als Femmy Boon, dochter van oud-molenaar Boon thuis is.

Fietsroute in de buurt van Lonjé / Tadema's Molen via fietsnetwerk.nl
47
01438
 
Vaags
Groot Wesseldijk
Verbij

Lonjé / Tadema's Molen

Constructie

Constructie

Houten achtkant, gedekt met riet, op stenen voet

Gedekt met riet

18,65 m.
Systeem Dekker op beide roeden

Deze molen is al sinds 1933 op beide roeden uitgerust met het systeem Dekker.

Roeden etc.

Kantel uw mobiel om de tabellen helemaal te zien

Kruiwerk etc.

Neutenkruiwerk met 24 neuten; kruihaspel
Vlaamse vang, vangbalk met duim, vangstok

Stalen vijzel Ø 1,43 m. met drie gangen.

Bovenwiel 47 kammen
Bovenbonkelaar 28 kammen, steek 10,0 cm.
Onderwiel 35 kammen
Vijzelwiel 31 kammen, steek 11,1 cm.
Overbrengingsverhouding 1 : 1,90

Eenvoudige baard, donkergroen geverfd, wit afgebiesd, met het opschrift 'Anno 1824'

Lonjé / Tadema's Molen

Verwijzingen

Verwijzingen

Kijk op allemolens.nl voor historische foto’s en documenten van deze molen.

Lonjé / Tadema's Molen

Geschiedenis

Geschiedenis

Deze molen werd gebouwd in 1824; blijkens een inscriptie was deze op 8 november dat jaar maalvaardig. Mogelijk was de molen zelfs iets te vroeg klaar: in de Leeuwarder Courant van 8 juli 1825 biedt molenmaker Sjoerd Feddes IJpma te Bolsward acht stuks watermolens van onderscheidene grootte te koop, welke in de nieuw aangelegde Polder onder Bolsward stonden. Tevens werd aangekondigd dat op 14 juli het maken van dijken en het slaan van enige dammen werd aanbesteed. Kennelijk waren de werkzaamheden in de polder toen nog in volle gang.
De aanleg van deze polder ging dus zoals het vaker ging in Friesland: diverse particuliere poldertjes werden samengevoegd, een nieuwe grotere molen gebouwd en de diverse kleine molentjes (dat zullen spinnekoppen en achtkantjes zijn geweest) werden vervolgens voor afbraak verkocht.

In de jaren 1948/49 wilden diverse ingelanden een elektromotor in de molen plaatsen: het beoogde herstel van de molen was namelijk, met ruim ƒ 10.000,-- nogal kostbaar. De molen werd echter hersteld en de motor niet geplaatst.
In 1967 kreeg de molen alsnog een motor, maar bleef ook daarna nog veelvuldig op windkracht in bedrijf. Dit mede dankzij Willem Boon sr., die van 1972 totaan zijn overlijden op 1 juni 2008 hier molenaar was.

In 2001/2002 onderging deze molen een grote herstelbeurt waarbij met name veel werk werd verricht aan de kap.


Lonjé / Tadema's Molen

Aanvullingen

Aanvullingen

In 1949 was er, zoals in de tekst al vermeld, nogal wat discussie of de molen moest worden hersteld of dat men over zou gaan op elektrische bemaling. Eén lid van het polderbestuur betreurde in april 1949 dat de molen er nog stond. Ongetwijfeld was dat vanwege de zware storm van 1 maart dat jaar!

Deze molen bemaalde de Lonjésterpolder, thans het grotere gebied de Marnepolder. Deze polder is vernoemd naar de gelijknamige boerderij, pal ten ZW van de A7 aan de Makkummervaart.
Tadema was de voorlaatste molenaar hier, vandaar ook die aanduiding voor deze molen.  

Lonjé / Tadema's Molen

Historische foto's

Historische foto's

Kijk op allemolens.nl voor historische foto’s en documenten van deze molen.
Vaags
Groot Wesseldijk
Verbij

Lonjé / Tadema's Molen

Actuele foto's

Lonjé / Tadema's Molen, Bolsward, Wim van Rheen (24-11-2013). | Database Nederlandse molens
© Wim van Rheen (24-11-2013).
Lonjé / Tadema's Molen, Bolsward, Tony Hop (27-11-2022) | Database Nederlandse molens
© Tony Hop (27-11-2022)
Lonjé / Tadema's Molen, Bolsward, Bernd Käding (17-9-2014) | Database Nederlandse molens
© Bernd Käding (17-9-2014)
Lonjé / Tadema's Molen, Bolsward, Christine Priestnall (4-1-2016) | Database Nederlandse molens
© Christine Priestnall (4-1-2016)
Lonjé / Tadema's Molen, Bolsward, Coen Manche (24-11-2019) | Database Nederlandse molens
© Coen Manche (24-11-2019)
Lonjé / Tadema's Molen, Bolsward, Willem Jans (17-10-2003). | Database Nederlandse molens
© Willem Jans (17-10-2003).
Lonjé / Tadema's Molen, Bolsward, Coen Manche (24-11-2019) | Database Nederlandse molens
© Coen Manche (24-11-2019)
Lonjé / Tadema's Molen, Bolsward, Coen Manche (24-11-2019) | Database Nederlandse molens
© Coen Manche (24-11-2019)
Lonjé / Tadema's Molen, Bolsward, Coen Manche (24-11-2019) | Database Nederlandse molens
© Coen Manche (24-11-2019)
 

Draag zelf bij

    Tekst  
Stuur ons uw teksten over deze molen
  |   Stuur ons uw teksten over de motor in deze molen (indien van toepassing)
Vanwege migratie van de server is het even niet mogelijk om teksten in te sturen.
   
    Foto's  
Stuur uw foto's van deze molen (ook eventuele motor)
Vanwege migratie van de server is het even niet mogelijk om foto's in te sturen.