Bolsward, Fryslân

De (Greate) Klaver

Foto van De (Greate) Klaver, Bolsward, Wilco Zeemans (14-5-2015). | Database Nederlandse molens
© Wilco Zeemans (14-5-2015).

NederlandsEnglishFrançaisDeutschEspanõlPortuguesePусский简体中文

De (Greate) Klaver

1802
1981
Spinnenkop
Spinnenkop
Poldermolen
De Marne, Bolsward
8701 PV Bolsward
X: 162813 Y: 564986
N 53.071667 O 5.503776
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Toon deze molen in Google Streetview
Fryslân
Súdwest-Fryslân
Bolsward
Gemeente Bolsward, sectie C, nr. 55
Stichting De Fryske Mole
Maalvaardig
2021: 3.688
2018: 31.909
eerdere tellerstanden ( ↓ ↑ )
  • 2015: 9.811
  • 2007: 92.075
  • 2006: 96.533
  • 2004: 79.739
Bemalen van de Weeshuispolder, thans op vrijwilllige basis

Deze wordt helaas sterk verkleind door een grote moderne windturbine dichtbij de molen.

Erik Duiker/ Marc Kramer
06-53466414 / 06-29835036

Als de molen draait

Fietsroute in de buurt van De (Greate) Klaver via fietsnetwerk.nl
46
03730
 
Vaags
Groot Wesseldijk
Verbij

De (Greate) Klaver

Constructie

Constructie

Ondertoren gedekt met hout

12,00 m.
Oud-Hollands met a-symmetrisch getimmerde achterzomen

Op deze molen is nooit een wiekverbetering toegepast.

Roeden etc.

Kantel uw mobiel om de tabellen helemaal te zien

Kruiwerk etc.

Zetelkruiwerk; kruihaspel
IJzeren hoepelvang, uitgevoerd als trekvang

Houten vijzel Ø 0,91 m. met drie gangen

Bovenwiel 33 kammen
Bovenbonkelaar 17 kammen, steek 11,6 cm.
Onderwiel 32 kammen
Vijzelwiel 31 kammen, steek 8,4 cm.
Overbrengingsverhouding 1 : 2,00

De (Greate) Klaver

Verwijzingen

Verwijzingen

Kijk op allemolens.nl voor historische foto’s en documenten van deze molen.

De (Greate) Klaver

Geschiedenis

Geschiedenis

Deze poldermolen werd gebouwd in 1802 voor de requireerder (weesvoogd) T. Lyklama à Nijeholt van het Bolswarder Weeshuis. Het poldercontract werd 4 sept. 1802 ondertekend.
De molen werd ingezet voor de bemaling van 34 pondematen (1 pondemaat = 0,3678 ha.) eigen land, 50 pondematen land van het weeshuis te Bolsward en nog 165 pondematen land die door diverse andere personen werd gebruikt.

Tot 1966 was de molen volop in bedrijf. Vermoedelijk was de staat van onderhoud op dat moment al niet best meer want na de stilstand volgde al snel sterk en tenslotte intens verval.
De restauratie van 1980/81 kwam daarom neer op complete herbouw.

Het Wetterskip Fryslân heeft deze molen in 2006 bestemd tot reservegemaal in geval van ernstige wateroverlast.

Helaas staat sinds enige tientallen jaren in de directe omgeving een grote moderne windturbine die deze spinnekop volstrekt degradeert.


De (Greate) Klaver

De (Greate) Klaver

Historische foto's

Historische foto's

Eertijds naar molendatabase.nl ingezonden historische foto’s van deze molen.
Kijk op allemolens.nl voor historische foto’s en documenten van deze molen.
Vaags
Groot Wesseldijk
Verbij

De (Greate) Klaver

Actuele foto's

De (Greate) Klaver, Bolsward, Willem Jans (25-11-2012). | Database Nederlandse molens
© Willem Jans (25-11-2012).
De (Greate) Klaver, Bolsward, Donald Vandenbulcke (2-6-2009). | Database Nederlandse molens
© Donald Vandenbulcke (2-6-2009).
De (Greate) Klaver, Bolsward, Willem Jans (25-11-2012). | Database Nederlandse molens
© Willem Jans (25-11-2012).
De (Greate) Klaver, Bolsward, Wilco Zeemans (14-5-2015) | Database Nederlandse molens
© Wilco Zeemans (14-5-2015)
De (Greate) Klaver, Bolsward, Jan-Sietze Brouwer (24-1-2018)Molenaar Marc Kramer draait met 'stevige wind' op de spinnekop in januari weer. | Database Nederlandse molens
© Jan-Sietze Brouwer (24-1-2018)
Molenaar Marc Kramer draait met 'stevige wind' op de spinnekop in januari weer.
 

Draag zelf bij

    Tekst  
Stuur ons uw teksten over deze molen
  |   Stuur ons uw teksten over de motor in deze molen (indien van toepassing)
Vanwege migratie van de server is het even niet mogelijk om teksten in te sturen.
   
    Foto's  
Stuur uw foto's van deze molen (ook eventuele motor)
Vanwege migratie van de server is het even niet mogelijk om foto's in te sturen.