Ospel, Limburg

De Korenbloem

Foto van De Korenbloem, Ospel, Bernd Käding (18-10-2017) | Database Nederlandse molens
© Bernd Käding (18-10-2017)

NederlandsEnglishFrançaisDeutschEspanõlPortuguesePусский简体中文

De Korenbloem

1869
1990
Beltmolen
Ronde stenen molen
Korenmolen
Korenbloemstraat 3
6035 AX Ospel
X: 182412 Y: 367907
N 51.299774 O 5.780249
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Toon deze molen in Google Streetview
Limburg
Nederweert
Ospel
Gemeente Nederweert, sectie M, nr. 817
Gemeente Nederweert
Maalvaardig
Ja
Het malen van graan, thans op vrijwillige basis
Geert van Winkel / Hans van Kooij / Coen Verberne
0495-633079 / 06-30457014

2e, 3e en 4e zaterdag van de maand 10.00 - 16.00 uur en op afspraak.
Meelverkoop.

Fietsroute in de buurt van De Korenbloem via fietsnetwerk.nl
455
02809
 
Vaags
Groot Wesseldijk
Verbij

De Korenbloem

Constructie

Constructie

Ronde stenen molen

Gedekt met dakleer

25,70 m.
Systeem van Bussel met neusremkleppen op beide roeden

Van 1935 tot de onttakeling van 1970 had deze molen op beide roeden het systeem Dekker.
Bij de grote restauratie van 1989/90 kreeg de molen het systeem Van Bussel met neusremkleppen.

Roeden etc.

Kantel uw mobiel om de tabellen helemaal te zien

Kruiwerk etc.

Twee koppel 17der kunststenen

Bovenwiel 68 kammen
Bovenschijfloop 30 staven
Spoorwiel 72 kammen
Steenschijflopen 25 staven
Overbrengingsverhouding 1 : 6,53

Eenvoudige baard, blauw geverfd, geel afgebiesd, met in rood uitgesneden letters de naam 'De Korenbloem'.

Opvallend zijn de uitkragingen aan de bovenzijde van de romp, uitgevoerd als een soort steunberen. Deze hebben een sterke gelijkenis met de Janssenmolen te Oirsbeek.

De Korenbloem

Verwijzingen

De Korenbloem

Geschiedenis

Geschiedenis

Kort na het midden van de 19e eeuw ontwikkelde Ospel zich tot een kerkdorp. In de buurtschap met de pretentieuze naam "Op de Stad" liet Peter Jan Caris uit Nederweert in 1869 op een perceel bouwland, dat hij daar bezat, een stenen bergkorenmolen bouwen. Het volgende jaar bouwde hij er een molenaarshuis.

Na Caris' overlijden, 2 januari 1890, kwam de molen op naam van zijn weduwe, Anna Geertrudis Laemen. Zij bleef eigenaar tot haar overlijden op 11 januari 1908.
Michiel Dalemans, die toen reeds een aantal jaren op de molen stond, werd daarna de nieuwe eigenaar. Kort daarna liet deze molenaar onderin de molen als hulpgemaal een maalstoel met benzinemotor plaatsen. 
In 1923 verkocht Dalemans de windmolen met huis en bouwland aan Antoon Weekers, eigenaar van de molen op Swartbroek. Weekers verkocht de Swartbroekermolen en vestigde zich in Ospel. Eerder had hij als molenaar op de St. Josephmolen te Kreijel gewerkt; hij was in de streek dus geen onbekende. Al spoedig werd De Korenbloem 'de molen van Weekers' genoemd.
Bij een boedelscheiding in 1933 kreeg zoon Mathijs de molen toegewezen. In het begin van de jaren dertig was hij molenaar-pachter van de standaardmolen in Baexem. Weekers bleef met het aanbrengen van verbeteringen aan zijn windmolen niet achter bij zijn Nederweerter collega's: in 1935 kreeg De Korenbloem Dekkerwieken, door Adriaens aangebracht. Het was de vijfde molen in de gemeente Nederweert met een stroomlijnsysteem.
Mathijs Weekers verkocht de windmolen met aanhorigheden in 1937 aan de landbouwer Andreas Hubertus Veugen, die zich vervolgens op de molen vestigde. Een zoon van Weekers trad bij hem in dienst. Veugen breidde het bedrijf eind jaren ’30 uit met een pakhuis annex maalderij, waarbij de handel in graan, veevoer en kunstmest een voorname plaats innamen.
In 1944 leed de molen geringe oorlogsschade. Een roede, de kap en de maalzolder waren beschadigd maar werden kort na de bevrijding hersteld. De windmolen, die nog één koppel stenen had, bleef tot 1948 in bedrijf. In het pakhuis werden omstreeks die tijd een hamermolen en een mengerij geïnstalleerd, waarna de windkracht niet meer nodig was.

In de loop der jaren verviel de molen geheel. Rond 1969 was de toestand dramatisch, in 1970 werd hij onttakeld. In 1972 werd de gemeente Nederweert eigenaresse. Deze liet direct enige noodvoorzieningen aanbrengen om verder verval te voorkomen.
Los van alle problematiek rond het verval van deze molen veranderde intussen de omgeving, dit voornamelijk als gevolg van een ruilverkaveling. Het dorpskarakter verdween door de bouw van een nieuwe woonwijk.

In 1988 werden op initiatief van drs. A.A.M. Jacobs, burgemeester van Nederweert, J.J.M. Ficq, vice-voorzitter van de Molenstichting Limburg en F.J. Willekens, wethouder van Nederweert, plannen ontwikkeld om tot een volledige restauratie te komen. In het voorjaar van 1989 kon opdracht aan Adriaens worden gegeven.
In 1990 werd de molen na een zeer ingrijpende restauratie weer in gebruik genomen. Vrijwel alles wat zich binnen en buiten de stenen romp bevond, moest nieuw worden gemaakt: kap (en ook het bovenwiel), staart en roeden, maar ook bijvoorbeeld de koningspil. Alleen de bovenas overleefde het jarenlange verval. Uiteraard is ook het metselwerk grondig nagekeken en heeft men een tweede koppel maalstenen geplaatst.
In feite is het opmerkelijk, dat de molen bij deze restauratie voorzien is van het stroomlijnsysteem Van Bussel: de enige wiekverbetering die hier ooit is aangebracht, is het Dekkersysteem geweest.
Sinds de restauratie wordt de molen weer geregeld in bedrijf gesteld waarbij soms ook wordt gemalen.

In mei 2019 zijn beide roeden gestreken om elders grondig te worden nagekeken. 13 juni werden zij opnieuw gestoken.
In augustus 2019 heeft men op feestelijke wijze het 150-jarig bestaan van deze molen gevierd.


De Korenbloem

Molenaarsadvertenties

Historische gegevens over molenaars van deze molen

In De Molenaar, 22-02-1933, pagina 143
Door molenaar Boonen-Vinken Frans
bede om hulp na brand
In De Molenaar, 05-07-1933, pagina 522
Door molenaar Boonen-Vincken F.
molen herbouwd
In De Molenaar, 09-05-1934, pagina 357
Door molenaar Weekers M.
molen wordt verdekkerd
Compilatie: Erik Stoop

De Korenbloem

Historische foto's

Historische foto's

Eertijds naar molendatabase.nl ingezonden historische foto’s van deze molen.
Kijk op allemolens.nl voor historische foto’s en documenten van deze molen.
Vaags
Groot Wesseldijk
Verbij

De Korenbloem

Actuele foto's

De Korenbloem, Ospel, Frits Kruishaar (7-7-2012). | Database Nederlandse molens
© Frits Kruishaar (7-7-2012).
De Korenbloem, Ospel, Marcel Stroo (7-10-2012). | Database Nederlandse molens
© Marcel Stroo (7-10-2012).
De Korenbloem, Ospel, Bernd Käding (18-10-2017) | Database Nederlandse molens
© Bernd Käding (18-10-2017)
De Korenbloem, Ospel, Frits Kruishaar (7-7-2012). | Database Nederlandse molens
© Frits Kruishaar (7-7-2012).
 

Draag zelf bij

    Tekst  
Stuur ons uw teksten over deze molen
  |   Stuur ons uw teksten over de motor in deze molen (indien van toepassing)
Vanwege migratie van de server is het even niet mogelijk om teksten in te sturen.
   
    Foto's  
Stuur uw foto's van deze molen (ook eventuele motor)
Vanwege migratie van de server is het even niet mogelijk om foto's in te sturen.