Meterik, Limburg

Eendracht maakt Macht

Foto van Eendracht maakt Macht, Meterik, Ton Slings (15-5-2011). | Database Nederlandse molens © Ton Slings (15-5-2011).

NederlandsEnglishFrançaisDeutschEspanõlPortuguesePусский简体中文

Eendracht maakt Macht

1899
Beltmolen
Ronde stenen molen
Korenmolen
Schadijkerweg 36
5964 NB Meterik
X: 199059 Y: 385728
N 51.458900 O 6.021154
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Toon deze molen in Google Streetview
Limburg
Horst aan de Maas
Meterik
Gemeente Horst, sectie O, nr. 367
Stichting Molen Eendracht maakt Macht
Maalvaardig
Ja
Het malen van graan, thans op vrijwillige basis

Zeer groot

Michiel Baltussen / Thijs van Rens / Sef Oxley
077 – 3982611 (Th. van Rens)

Zaterdag 13.30 - 17.00 uur en op afspraak.
Meelverkoop zaterdag 14.00 - 16.00 uur.

Fietsroute in de buurt van Eendracht maakt Macht via fietsnetwerk.nl
445
00224
 
Vaags
Groot Wesseldijk
Verbij

Eendracht maakt Macht

Constructie

Constructie

Ronde stenen molen

Gedekt met dakleer

26,00 m.
Systeem Van Bussel met neusremkleppen op beide roeden

In 1950 kreeg deze molen op beide roeden het systeem Van Bussel. Later zijn vier neusremkleppen aangebracht.

Roeden etc.

Kantel uw mobiel om de tabellen helemaal te zien

Kruiwerk etc.

Losse Vlaamse blokvang uit vier stukken; vangbalk met haak; vangtrommel;

Eén koppel 16der kunststenen; één koppel 17der zelfscherpende stenen (buiten gebruik); sleepluiwerk. In de onderbouw een klein elektrisch aangedreven koppel stenen met buil.

Bovenwiel 71 kammen
Bovenschijfloop 37 staven
Spoorwiel 114 kammen
Steenschijfloop 36 staven
Overbrengingsverhouding 1 : 6,08

Eenvoudige baard, op de koppen van de voeghouten aangebracht, donkergroen geverfd, wit afgebiesd, met de jaartallen '1798' en '1899' en daarboven 'Eendracht maakt macht'.

Fraaie achterbaard, afkomstig van de oorspronkelijke molen uit de omgeving van Nieuwkoop. Daar was deze baard echter aan de voorzijde aangebracht!

J. Wijnhoven, Venray (1899)

Eendracht maakt Macht

Verwijzingen

Eendracht maakt Macht

Geschiedenis

Geschiedenis

De ingezetenen van het afgelegen buurtschap Meterik, voornamelijk bestaande uit boeren en landarbeiders, voerden kort voor de eeuwwisseling actie voor een eigen kerkgebouw en een geestelijke. ledere zondag moesten zij de lange weg naar Horst afleggen voor het bijwonen van de mis. Vooral 's winters was dit moeilijk. Ook de karren met maalgoed moesten regelmatig de lange weg naar een van de Horster molens afleggen, tenzij de molenaars daar het maalgoed haalden en thuisbrachten. Maar dit verhoogde weer het maalloon. Een molen zou zowel in de eigen behoefte als in het onderhoud van de geestelijke (een rector) kunnen voorzien, zo redeneerde men. De inwoners van Meterik wisten in korte tijd geld bijeen te brengen, zodat in 1898 met de bouw van kerk én molen kon worden begonnen.
Eind 1899 leverde Jan Wijnhoven uit Venray de forse windmolen, die de naam Eendracht maakt Macht kreeg, op, daarna werd met de woning voor de rector begonnen.
De molen is gebouwd op een perceel bouwland dat toen eigendom was van Jan Drabbels, particulier landmeter en landbouwer van beroep en één van de voorvechters van de Meterikse Boerenbond. Ook de windmolen met aanhorigheden stond op zijn naam, waaruit mag worden afgeleid dat hij het meeste geld beschikbaar stelde (of de overige deelnemers heeft uitgekocht).

Alles in deze molen is zwaar en solide uitgevoerd. Onder de steenzolder liggen acht zware houten balken. De molenas is tamelijk kort en waarschijnlijk later gelegd, waarvoor een tweede penbalk tussen de voeghouten werd aangebracht. De koning is langer dan gewoonlijk en loopt door tot op de vloer van de steenzolder, hetgeen in verband met overkruien tot problemen zou kunnen leiden.
Voor de bouw zijn onderdelen van een Zuid-Hollandse molen gebruikt, die uit 1798 dateerde, een jaartal dat de baard van de Meterikse molen vermeldt. Zeer waarschijnlijk gaat hem om een molen uit een viergang van de Nieuwkoopse Droogmakerij, men denkt bovenmolen nr. 2 van de 2e gang te Korteraar. In 1896 werd een grote groep molens uit deze polder voor afbraak te koop gezet. Deze molens hadden een vlucht van 28 meter, in Meterik heeft men vele jaren met ingekorte Potroeden gemalen.

In 1901 werd aan de linkerzijde van de inrit een aanbouw met toog of kazemat in de molenberg gebouwd, waarin een stoomlocomobiel werd geplaatst, die een maalstoel onderin de molen aandreef.
Jan Drabbels verkocht de wind-en stoomgraanmolen in 1906 voor ƒ 6000,-- aan 'Eendracht maakt Macht, Coöperatieve Vereeniging tot exploitatie van den wind-en stoomgraanmolen Horst aan de Meterik'. Ten behoeve van de molenaar werd in 1909 aan de linkerzijde van het molenerf een woning met schuur gebouwd. Die schuur sloot weer aan op de machinekamer waar de locomobiel stond. Het volgende jaar bouwde men een pakhuis naast.

De molen werd tot het laatste jaar van de Tweede Wereldoorlog gebruikt. In 1944 werd de molen eigendom van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB), afdeling Meterik, en liep in dat jaar zware oorlogsschade op.
In 1949-1950 werd de molen gerestaureerd en voorzien van Van Bussel-stroomlijnwieken. Op 24 juni 1950 werd hij met een groot molenfeest weer in bedrijf gesteld. Helaas duurde de opleving maar kort: nog één jaar werd de molen door molenaar Hermans gebruikt en daarna definitief door de LLTB stilgezet.

In 1962 vond een nieuwe restauratie plaats. De algemene situatie verbeterde echter bepaald niet: de molen diende als stal en men kon de schapen tot op de maalzolder aantreffen. De verloedering (en vervuiling) was aanzienlijk.
Om de molen voor afbraak te behoeden, besloot de gemeente Horst in 1975 de molen over te nemen. Nog datzelfde jaar voerde de firma Adriaens een herstelbeurt uit: naast het bestaande koppel zelfscherpende 17der stenen, fabrikaat Francois Jansen in Visé (B.), werd een nieuw koppel kunststenen van de firma Kees uit Leende gelegd.

In 1994 ging de molen over naar de stichting Molen Eendracht maakt Macht. De molen is geregeld in bedrijf waarbij ook wordt gemalen, dit dankzij maalgoed van o.a. de LLTB, particulieren en een nabij gelegen meelfabriek.


Eendracht maakt Macht

Aanvullingen

Aanvullingen

Ongetwijfeld slaat "Eendracht maakt Macht" op de samenwerking en veerkracht die het buurtschap Meterik toonde om een molen én een kerk te realiseren.

Toon van As, De Eendracht maat Macht in Meterik opnieuw gevoegd, in: Molenwereld 2 (2003), pp. 50 - 52.

Eendracht maakt Macht

Historische foto's

Historische foto's

Eertijds naar molendatabase.nl ingezonden historische foto’s van deze molen.
Kijk op allemolens.nl voor historische foto’s en documenten van deze molen.
Vaags
Groot Wesseldijk
Verbij

Eendracht maakt Macht

Actuele foto's

Eendracht maakt Macht, Meterik, Jan Kraker (20-8-2022) | Database Nederlandse molens
© Jan Kraker (20-8-2022)
Eendracht maakt Macht, Meterik, Henk.Kentjens (oktober 2010). | Database Nederlandse molens
© Henk.Kentjens (oktober 2010).
Eendracht maakt Macht, Meterik, Frans van Unen (6-9-2006) | Database Nederlandse molens
© Frans van Unen (6-9-2006)
Eendracht maakt Macht, Meterik, Rob Pols (9-7-2005) | Database Nederlandse molens
© Rob Pols (9-7-2005)
Eendracht maakt Macht, Meterik, Marcel van Nies (11-2-2017) | Database Nederlandse molens
© Marcel van Nies (11-2-2017)
Eendracht maakt Macht, Meterik, Marcel van Nies (11-2-2017) | Database Nederlandse molens
© Marcel van Nies (11-2-2017)
Eendracht maakt Macht, Meterik, Marcel van Nies (11-2-2017) De enorm zware koningspil rust op een aparte balk op de vloer van de steenzolder.  | Database Nederlandse molens
© Marcel van Nies (11-2-2017) De enorm zware koningspil rust op een aparte balk op de vloer van de steenzolder.
Eendracht maakt Macht, Meterik, Marcel van Nies (11-2-2017) | Database Nederlandse molens
© Marcel van Nies (11-2-2017)
Eendracht maakt Macht, Meterik, Marcel van Nies (11-2-2017) | Database Nederlandse molens
© Marcel van Nies (11-2-2017)
Eendracht maakt Macht, Meterik, Marcel van Nies (11-2-2017) De kap heeft twee penbalken | Database Nederlandse molens
© Marcel van Nies (11-2-2017) De kap heeft twee penbalken
 

Draag zelf bij

    Tekst  
Stuur ons uw teksten over deze molen
  |   Stuur ons uw teksten over de motor in deze molen (indien van toepassing)
Vanwege migratie van de server is het even niet mogelijk om teksten in te sturen.
   
    Foto's  
Stuur uw foto's van deze molen (ook eventuele motor)
Vanwege migratie van de server is het even niet mogelijk om foto's in te sturen.