Westergeast / Westergeest, Fryslân

Beintemapoldermûne / De Beintemapoldermolen

Foto van Beintemapoldermûne / De Beintemapoldermolen, Westergeast / Westergeest, Jan Pieter Visser (13-2-2023)Gepotdekseld hout teruggekeerd.  | Database Nederlandse molens
© Jan Pieter Visser (13-2-2023)
Gepotdekseld hout teruggekeerd.

NederlandsEnglishFrançaisDeutschEspanõlPortuguesePусский简体中文

Beintemapoldermûne / De Beintemapoldermolen

1870
Grondzeiler
Achtkante molen
Poldermolen
Beintemawei 8
9295LD Westergeast / Westergeest
X: 201317 Y: 592465
N 53.316631 O 6.082189
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Toon deze molen in Google Streetview
Fryslân
Noardeast-Fryslân
Westergeast / Westergeest
Gemeente Westergeest, sectie A, nr. 901
Stichting De Fryske Mole
In herstel (zie 'Geschiedenis')
Vh. bemalen van de polder Beintema; thans buiten bedrijf

Zeer groot

Goffe Westra / Frits Bloem
0511-464654

In de regel zaterdag en op afspraak

Fietsroute in de buurt van Beintemapoldermûne / De Beintemapoldermolen via fietsnetwerk.nl
148
03230
 
Vaags
Groot Wesseldijk
Verbij

Beintemapoldermûne / De Beintemapoldermolen

Constructie

Constructie

Houten achtkant, gedekt met horizontale zwart geverfde delen, met stenen veldmuren

Gedekt met houten delen.

14,16 m.
Oud-Hollands

Deze molen heeft nooit een wiekverbetering ondergaan.

Roeden etc.

Kantel uw mobiel om de tabellen helemaal te zien

Kruiwerk etc.

Vaste Vlaamse blokvang uit vier stukken; vangbalk met duim; vangstok

Houten vijzel Ø 0,98 m. met drie gangen

Bovenwiel 48 kammen
Bovenbonkelaar 25 kammen, steek 10,2 cm.
Onderwiel 36 kammen
Vijzelwiel 33 kammen, steek 9,5 cm.
Overbrengingsverhouding 1 : 2,09

Beintemapoldermûne / De Beintemapoldermolen

Verwijzingen

Beintemapoldermûne / De Beintemapoldermolen

Geschiedenis

Geschiedenis

Voor 1869 stond bij de Wouddijk een molen voor de bemaling van een flinke polder, waarin het meeste land eigendom was van de familie Beintema. Deze molen brandde in 1869 af.
Vervolgens konden de landeigenaren het niet eens worden over de plaats van de nieuw te bouwen molen. Als gevolg verschenen in die polder drie molens op drie verschillende plaatsen...
Dit is de meest westelijke van het toen gebouwde drietal en de enig overgeblevene.

In januari 1950 werd de taak van de molen overgenomen door een elektrisch gemaal. In september 1963 werd het verzoek ingediend ontheffing van het sloopverbod. Dat verzoek werd echter niet ingewilligd, dus de molen bleef, al trad onmiskenbaar verval op.

Belangrijke restauraties vonden plaats in 1968 maar vooral in 1988. In dat laatste jaar werd onder meer de houten bovenas vervangen door een nieuw gegoten gietijzeren exemplaar.
Ingrijpender was toen de beslissing om de vanouds aanwezige houten bekleding (horizontale zwart geverfde delen met op de hoeken een witte bies) op het achtkant te vervangen door riet. Ook de kap kreeg voor het eerst in zijn bestaan een rietbedekking. Deze rietlaag, veel dikker dan de oorspronkelijke houten bekleding, heeft de verhoudingen van deze betrekkelijk kleine molen grondig veranderd en leverde nog andere problemen op: zo bleek de baard tijdens het kruien hier en daar klem te lopen. Niet iedereen was dan ook gelukkig met deze wijze van restaureren.

In 2022 heeft men besloten, de situatie zoals die oorspronkelijk was, te herstellen: romp en kap krijgen de houten bekleding terug. In februari 2023 was men hier druk mee bezig.

Het is niet meer mogelijk hier uit te malen op de boezem; deze molen kan alleen nog in circuit malen.


Beintemapoldermûne / De Beintemapoldermolen

Aanvullingen

Aanvullingen

Deze molen is vernoemd naar de polder die hij kon bemalen.

Beintemapoldermûne / De Beintemapoldermolen

Historische foto's

Historische foto's

Kijk op allemolens.nl voor historische foto’s en documenten van deze molen.
Vaags
Groot Wesseldijk
Verbij

Beintemapoldermûne / De Beintemapoldermolen

Actuele foto's

Beintemapoldermûne / De Beintemapoldermolen, Westergeast / Westergeest, Ronald Bakker (10-3-2017) | Database Nederlandse molens
© Ronald Bakker (10-3-2017)
Beintemapoldermûne / De Beintemapoldermolen, Westergeast / Westergeest, Jan Pieter Visser (13-2-2023) | Database Nederlandse molens
© Jan Pieter Visser (13-2-2023)
Beintemapoldermûne / De Beintemapoldermolen, Westergeast / Westergeest, Piet Glasbergen (5-7-2018)De molen met aan de einder de contouren van Dokkum.  | Database Nederlandse molens
© Piet Glasbergen (5-7-2018)
De molen met aan de einder de contouren van Dokkum.
Beintemapoldermûne / De Beintemapoldermolen, Westergeast / Westergeest, Ronald Bakker (10-3-2017) | Database Nederlandse molens
© Ronald Bakker (10-3-2017)
 

Draag zelf bij

    Tekst  
Stuur ons uw teksten over deze molen
  |   Stuur ons uw teksten over de motor in deze molen (indien van toepassing)
Vanwege migratie van de server is het even niet mogelijk om teksten in te sturen.
   
    Foto's  
Stuur uw foto's van deze molen (ook eventuele motor)
Vanwege migratie van de server is het even niet mogelijk om foto's in te sturen.