Roodkerk, Fryslân

De Hoop

Foto van De Hoop, Roodkerk, W. Jans (23-08-2003) | Database Nederlandse molens © W. Jans (23-08-2003)

NederlandsEnglishFrançaisDeutschEspanõlPortuguesePусский简体中文

De Hoop

1911
Grondzeiler
Achtkante molen
Poldermolen
Reidfjlidswei 2b
9067 DJ Roodkerk
X: 191235 Y: 586799
N 53.266502 O 5.930276
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Toon deze molen in Google Streetview
Fryslân
Dantumadiel
Roodkerk
Gemeente Birdaard, sectie P, nr. 614
Stichting De Fryske Mole
Maalvaardig in circuit
Vh. bemalen van de Roodkerker Polder, thans buiten bedrijf

Zeer groot

D. Tolsma
06-27276686

Als de molen draait en op afspraak

Fietsroute in de buurt van De Hoop via fietsnetwerk.nl
122
03073
 
Vaags
Groot Wesseldijk
Verbij

De Hoop

Constructie

Constructie

Houten achtkant, gedekt met riet, met stenen veldmuren

Gedekt met riet

20,50 m.
Oud-Hollands

Tot 1969 had deze molen op beide roeden zelfzwichting met Oud-Hollandse voorzomen. Bij de vervanging van de roeden in dat jaar is gekozen voor Oud-Hollands met zeilen.

Roeden etc.

Kantel uw mobiel om de tabellen helemaal te zien

Kruiwerk etc.

Neutenkruiwerk met 24 neuten; kruilier
Vlaamse vang; vangbalk met duim; vangstok

Vijzel

Bovenwiel 59 kammen
Bovenbonkelaar 30 kammen, steek 11,0 cm.
Onderwiel 43 kammen
Vijzelwiel 38 kammen, steek 10,5 cm.
Overbrengingsverhouding 1 : 2,23

Eenvoudige baard, donkergroen geverfd, met de opschriften '1863' '1911' en daaronder 'De Hoop'.

De Hoop

Verwijzingen

De Hoop

Geschiedenis

Geschiedenis

Deze molen is hier in 1911 gebouwd en was toen niet nieuw: hij dateerde uit 1863 en was toen gebouwd bij Scharmer (Gr.). In 1895 volgde daar verplaatsing over een afstand van twee kilometer. Ongetwijfeld gebeurde dit om waterstaatkundige redenen. 

In Roodkerk verving deze molen een in datzelfde jaar verdwenen molen. Of die laatste molen is afgebrand dan wel vervangen vanwege ouderdom, is tot op heden niet duidelijk.

De molen heeft vele jaren tot tevredenheid gefunctioneerd. In 1961 werd op advies van de Provinciale Waterstaat besloten een mechanische bemaling te installeren; deze moest wel zodanig worden aangebracht, dat ook de windkracht nog kon worden benut.

In 1969/70 en in 1975 werd herstelwerk uitgevoerd. In 1982 brandde de naastliggende molenaarswoning af. In 1999 werden beide uit 1969 daterende roeden alweer vervangen.

In september 2010 vond zeer belangrijk werk aan de fundering plaats: door het inmiddels te lage waterpeil (de molen was ook niet meer aangesloten op de Friese boezem) was de oude paalfundering deels gaan rotten. Om te voorkomen dat de molen zou wegzakken moest worden ingegrepen. Daartoe werd ook de vijzel, compleet met schroefbak, tijdelijk uit de molen verwijderd.
Begin 2011 was de molen weer maalvaardig (zij het, vermoedelijk voorgoed, in circuit).


De Hoop

De Hoop

Historische foto's

Historische foto's

Kijk op allemolens.nl voor historische foto’s en documenten van deze molen.
Vaags
Groot Wesseldijk
Verbij

De Hoop

Actuele foto's

De Hoop, Roodkerk, Bernd Käding (24-8-2016) | Database Nederlandse molens
© Bernd Käding (24-8-2016)
De Hoop, Roodkerk, W. Jans (23-08-2003) | Database Nederlandse molens
© W. Jans (23-08-2003)
De Hoop, Roodkerk, JG Borst (13-7-2015)Op de voorgrond de oude geklonken vijzel | Database Nederlandse molens
© JG Borst (13-7-2015)
Op de voorgrond de oude geklonken vijzel
De Hoop, Roodkerk, W. Jans (24-06-2001) | Database Nederlandse molens
© W. Jans (24-06-2001)
 

Draag zelf bij

    Tekst  
Stuur ons uw teksten over deze molen
  |   Stuur ons uw teksten over de motor in deze molen (indien van toepassing)
Vanwege migratie van de server is het even niet mogelijk om teksten in te sturen.
   
    Foto's  
Stuur uw foto's van deze molen (ook eventuele motor)
Vanwege migratie van de server is het even niet mogelijk om foto's in te sturen.