Nederlandse Molendatabase
Easterein (Oosterend), Fryslân

Rispens

Rispens

1821 / 1994
Grondzeiler
Achtkante molen
Poldermolen
Trijehuzen
8737 JL Hidaard
Fryslân
X: 169732 Y: 566948
N 53.089153 O 5.607097
toon op Google Maps
toon in Google Streetview
Easterein (Oosterend)
Littenseradiel
Gemeente Oosterend, sectie G, nr. 241
Stichting Monumentenbehoud Littenseradiel
Maalvaardig
Bemalen van de Rispenserpolder, thans op vrijwillige basis
Ruurd Jakob Nauta
0515-439929
Als de molen draait en op afspraak
Bijzonder groot, de molen staat vrij in het landschap en is van verre zichtbaar
114
FR091
12345
21572

Vaags
Groot Wesseldijk

Rispens

Constructie

Constructie

Houten achtkant, gedekt met riet, met stenen veldmuren
Gedekt met houten delen
12,74 / 13,00 m.
Oud-Hollands
Deze molen heeft nooit een wiekverbetering ondergaan.
Wiekenkruis
Fabrikaat Nummer Pos. bouw Jaar Steek Positie Verdw. Lengte
klik voor meer info Hiemstra g.n. buiten 2007 2007 buiten aanw. 13.00
klik voor meer info Westra g.n. buiten 1994? 1994? buiten 2007 12.74
klik voor meer info Buurma 0055 binnen 1975 1975/1994 binnen aanw. 12.50
Bovenas
Fabrikaat Nummer Jaar Steek Verdw. Lengte
klik voor meer info Westra g.n. 1916 1947 aanw.
Neutenkruiwerk met 16 neuten; kruihaspel
Vlaamse vang; vangbalk met duim; vangstok
Houten vijzel Ø 0,98 m., lang 4,95 m.
Bovenwiel 38 kammen
Bovenbonkelaar 20 kammen, steek 9,7 cm.
Onderwiel 33 kammen
Vijzelwiel 29 kammen, steek 8,6 cm.
Overbrengingsverhouding 1 : 2,16
Arjen Gerbens Timmenga, Oosterend (1821)

Rispens

Versiering

Eenvoudige baard, donkergroen geverfd, met enige witte krullen, zonder opschrift

Groot bord in de molen met daarop in sierlijke letters een opmerkelijk gedicht (zie 'Geschiedenis')

Rispens

Verwijzingen

Rispens

Geschiedenis

Geschiedenis

Tot 1964 bemaalde deze molen de Rispenserpolder; daarna werd de molen nog een keer hersteld maar uiteindelijk volgde sterk verval.
In 1994 is deze molen, die toen al geruime tijd zonder roeden stond, ca. 125 meter naar het noorden verplaatst en vervolgens geheel maalvaardig gemaakt.

Bijzonder in deze molen is het grote en in fraaie letters uitgevoerde gedicht, geschreven door degene die deze molen bouwde, Arjen Gerbens Timmenga. Het moet in of vlak na 1821 geschreven zijn.

Myn maker zijner geest, door yverzugt gedreven
heeft na mij eerst gestigt, dit vaarsjen ook geschreven
hy gaf dit vaarsjen hier, als dat getuigenis
ook het voor mij was, tot Nagedachtenis
en dat ik zijn gesticht, op nieuwe fondamente
zodat mijn grond bevat, te voor geen molen kende
Doch stonden als voor my, droe moolens in myn Perk
noch landerien meer, gebragt to mijnen Werk
Waar aan als dat Ue, door leezen als kunt hooren
ik wierde meer belast, als met hun drie te voren
noch deed ik boven dien. die voor mij gingen malen
het doelwit van mijn werk, noch verre zeegepralen
Maar gij als molenaar, aan wien ik word belast
De winden zijn zeer ras. Wel op uw zaken past
draagt zorg, als gy myn gang, door mijne vang wilt stuiten
om dan niet te ras de vang, te eng te sluiten
aan het Vangen leit er veel, Want ziet met volle reeden
bespaart ook uw eigen Lijf Te raken mijnen werken
Want tegen mijnen gang zult gij niet kunnen sterken
dees les ontvangt va my, ik maker dezer molen
op dat gij onbeducht, niet in dees ramp komt doolen
Ook wensch ik dit gebouw, zelfs aan den eigenaar
net Zeegen in gebruik, veel tijden, meenig jaar
Ik dank ook voor de gunst, die gij mij deed betoonen
en 'k bid, dat God zijn heil, als iin Uw huis doet wonen
dees Wensch ontvange van mij door hartelijke wegen
ik sluite met het Woord, God schenke zijne Zeegen
Nog dient hier wel geplaatst, te sluiten mede in
ter nagedachtenis dees molen zijn begin
Wel aan den Jaargetal. als mede maand en dag
als ,em voor de eerste maal dees molen malen zag

Dees molen is gesticht in het jaar 1821
en heeft in volle glans voor de eerste maal doen malen
den 27 November van gemelde Jaar

Rispens

Aanvullingen

Aanvullingen


De naam 'Rispens' werd gebruikt door degenen die in de jaren '50 en '60 nog mee gemalen hebben. Bovendien was deze polder (en dus de molen) ooit eigendom van Zathe Rispens.

Het gedicht (zie 'Geschiedenis') maakt deze molen tot een zeer bijzonder monument.

Naar aanleiding van het gedicht in deze molen merkte Anton Sipman in één van zijn publicaties droogjes op, dat Timmenga een betere molenmaker dan dichter was.

Rispens

Historische foto's

Historische foto's

Kijk op allemolens.nl voor historische foto’s en documenten van deze molen.

Rispens

Actuele foto's
Rispens, Easterein (Oosterend), Foto: Wim van Rheen (24-11-2013).
© Foto: Wim van Rheen (24-11-2013).
Rispens, Easterein (Oosterend), Foto: Ruurd Jakob Nauta (2007). | Database Nederlandse molens
© Foto: Ruurd Jakob Nauta (2007).
Rispens, Easterein (Oosterend), Foto: Ruurd Jakob Nauta (2007).  | Database Nederlandse molens
© Foto: Ruurd Jakob Nauta (2007).
Rispens, Easterein (Oosterend), Zie tekst voor bijzonderheden. Foto: Ruurd Jakob Nauta (2006).  | Database Nederlandse molens
© Zie tekst voor bijzonderheden. Foto: Ruurd Jakob Nauta (2006).

Draag zelf bij

Laatst bijgewerkt: donderdag 4 december 2014 | Geschiedenis Gebruiksvoorwaarden en auteursrechten    
zoek in database zoek op provincie Stuur een e-mail over molen Rispens, Easterein (Oosterend) home vorige pagina Stuur een foto in van deze molen