Easterein (Oosterend), Fryslân

Rispens

Foto van Rispens, Easterein (Oosterend), Ruurd Jakob Nauta (mei 2006). | Database Nederlandse molens © Ruurd Jakob Nauta (mei 2006).

NederlandsEnglishFrançaisDeutschEspanõlPortuguesePусский简体中文

Rispens

1821
1994
Grondzeiler
Achtkante molen
Poldermolen
Trijehuzen 4
8734 AA Easterein (Oosterend)
X: 169732 Y: 566948
N 53.089153 O 5.607097
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Toon deze molen in Google Streetview
Fryslân
Súdwest-Fryslân
Easterein (Oosterend)
Gemeente Oosterend, sectie G, nr. 241
Molenstichting Súdwest-Fryslân

De Molenstichting Súdwest-Fryslân is eigenaar sinds 29 augustus 2019. Daarvoor was dat geruime tijd de Stichting Monumentenbehoud Littenseradiel.

Maalvaardig
2021: 94.606
2020: 59.501
eerdere tellerstanden ( ↓ ↑ )
  • 2011: 40.595
  • 2010: 48.611
  • 2009: 26.011
  • 2008: 76.379
  • 2007: 80.456
  • 2006: 42.480
  • 2005: 14.506
  • 2004: 22.970
Bemalen van de Rispenserpolder, thans op vrijwillige basis

Bijzonder groot, de molen staat vrij in het landschap en is van verre zichtbaar

Ruurd Jakob Nauta / Mario Bertelink
0515-439929

Als de molen draait en op afspraak

Fietsroute in de buurt van Rispens via fietsnetwerk.nl
114
12345
 
Vaags
Groot Wesseldijk
Verbij

Rispens

Constructie

Constructie

Houten achtkant, gedekt met riet, met stenen veldmuren

Gedekt met houten delen

12,74 / 13,00 m.
Oud-Hollands

Deze molen heeft nooit een wiekverbetering ondergaan.

Roeden etc.

Kantel uw mobiel om de tabellen helemaal te zien

Kruiwerk etc.

Neutenkruiwerk met 16 neuten; kruihaspel
Vlaamse vang; vangbalk met duim; vangstok

Houten vijzel Ø 0,98 m., lang 4,95 m.

Bovenwiel 38 kammen
Bovenbonkelaar 20 kammen, steek 9,7 cm.
Onderwiel 33 kammen
Vijzelwiel 29 kammen, steek 8,6 cm.
Overbrengingsverhouding 1 : 2,16

Eenvoudige baard, donkergroen geverfd, met enige witte krullen, zonder opschrift

Groot bord in de molen met daarop in sierlijke letters een opmerkelijk gedicht (zie 'Geschiedenis')

Arjen Gerbens Timmenga, Oosterend (1821)

Rispens

Verwijzingen

Rispens

Geschiedenis

Geschiedenis

Tot 1964 bemaalde deze molen de Rispenserpolder; daarna werd de molen nog een keer hersteld maar uiteindelijk volgde sterk verval.

In 1994 is deze molen, die toen al geruime tijd zonder roeden stond, ca. 125 meter naar het noorden verplaatst, zodat ook weer op de boezem uitgemalen kon worden en vervolgens geheel in orde gemaakt.
Sindsdien draait en maalt de molen geregeld.

Bijzonder in deze molen is het grote en in fraaie letters uitgevoerde gedicht, geschreven door degene die deze molen bouwde, Arjen Gerbens Timmenga. Het moet in of vlak na 1821 geschreven zijn.

Myn maker zijner geest, door yverzugt gedreven
heeft na mij eerst gestigt, dit vaarsjen ook geschreven
hy gaf dit vaarsjen hier, als dat getuigenis
ook het voor mij was, tot Nagedachtenis
en dat ik zijn gesticht, op nieuwe fondamente
zodat mijn grond bevat, te voor geen molen kende
Doch stonden als voor my, droe moolens in myn Perk
noch landerien meer, gebragt to mijnen Werk
Waar aan als dat Ue, door leezen als kunt hooren
ik wierde meer belast, als met hun drie te voren
noch deed ik boven dien. die voor mij gingen malen
het doelwit van mijn werk, noch verre zeegepralen
Maar gij als molenaar, aan wien ik word belast
De winden zijn zeer ras. Wel op uw zaken past
draagt zorg, als gy myn gang, door mijne vang wilt stuiten
om dan niet te ras de vang, te eng te sluiten
aan het Vangen leit er veel, Want ziet met volle reeden
bespaart ook uw eigen Lijf Te raken mijnen werken
Want tegen mijnen gang zult gij niet kunnen sterken
dees les ontvangt va my, ik maker dezer molen
op dat gij onbeducht, niet in dees ramp komt doolen
Ook wensch ik dit gebouw, zelfs aan den eigenaar
net Zeegen in gebruik, veel tijden, meenig jaar
Ik dank ook voor de gunst, die gij mij deed betoonen
en 'k bid, dat God zijn heil, als iin Uw huis doet wonen
dees Wensch ontvange van mij door hartelijke wegen
ik sluite met het Woord, God schenke zijne Zeegen
Nog dient hier wel geplaatst, te sluiten mede in
ter nagedachtenis dees molen zijn begin
Wel aan den Jaargetal. als mede maand en dag
als ,em voor de eerste maal dees molen malen zag

Dees molen is gesticht in het jaar 1821
en heeft in volle glans voor de eerste maal doen malen
den 27 November van gemelde Jaar


Rispens

Aanvullingen

Aanvullingen

Het gedicht (zie 'Geschiedenis') maakt deze molen tot een zeer bijzonder monument.

Naar aanleiding van het gedicht in deze molen merkte Anton Sipman in één van zijn publicaties droogjes op, dat Timmenga een betere molenmaker dan dichter was.

De naam 'Rispens' werd gebruikt door degenen die in de jaren '50 en '60 nog mee gemalen hebben. Bovendien was deze polder (en dus ook de molen) ooit eigendom van Zathe Rispens.

Rispens

Historische foto's

Historische foto's

Kijk op allemolens.nl voor historische foto’s en documenten van deze molen.
Vaags
Groot Wesseldijk
Verbij

Rispens

Actuele foto's

Rispens, Easterein (Oosterend), Wim van Rheen (24-11-2013). | Database Nederlandse molens
© Wim van Rheen (24-11-2013).
Rispens, Easterein (Oosterend), Coen Manche (24-11-2019) | Database Nederlandse molens
© Coen Manche (24-11-2019)
Rispens, Easterein (Oosterend), Zie tekst voor bijzonderheden. Ruurd Jakob Nauta (2006).  | Database Nederlandse molens
© Zie tekst voor bijzonderheden. Ruurd Jakob Nauta (2006).
Rispens, Easterein (Oosterend), Ronald Schulte (25-9-2021) | Database Nederlandse molens
© Ronald Schulte (25-9-2021)
Rispens, Easterein (Oosterend), Ruurd Jakob Nauta (2007) | Database Nederlandse molens
© Ruurd Jakob Nauta (2007)
Rispens, Easterein (Oosterend), Coen Manche (24-11-2019) | Database Nederlandse molens
© Coen Manche (24-11-2019)
Rispens, Easterein (Oosterend), Coen Manche (24-11-2019) | Database Nederlandse molens
© Coen Manche (24-11-2019)
Rispens, Easterein (Oosterend), Coen Manche (24-11-2019) | Database Nederlandse molens
© Coen Manche (24-11-2019)
 

Draag zelf bij

    Tekst  
Stuur ons uw teksten over deze molen
  |   Stuur ons uw teksten over de motor in deze molen (indien van toepassing)
Vanwege migratie van de server is het even niet mogelijk om teksten in te sturen.
   
    Foto's  
Stuur uw foto's van deze molen (ook eventuele motor)
Vanwege migratie van de server is het even niet mogelijk om foto's in te sturen.