Noordeloos, Zuid-Holland

Boterslootse Molen

Foto van Boterslootse Molen, Noordeloos, Dennis Bommeljé (21-10-2006). | Database Nederlandse molens
© Dennis Bommeljé (21-10-2006).

NederlandsEnglishFrançaisDeutschEspanõlPortuguesePусский简体中文

Boterslootse Molen

1837
Wipmolen
Wipmolen
Poldermolen
Grotewaard 1
4225 PA Noordeloos
X: 124793 Y: 434756
N 51.900494 O 4.948301
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Toon deze molen in Google Streetview
Zuid-Holland
Molenlanden
Noordeloos
Gemeente Noordeloos, sectie B, nr. 1964
SIMAV

De SIMAV is eigenaar sinds 1991, daarvoor was dat de gemeente Giessenlanden.

Maalvaardig
2022: 61.060
2021: 39.600
2020: 65.300
2019: 62.180
2018: 62.412
2017: 91.639
eerdere tellerstanden ( ↓ ↑ )
 • 2016: 68.028
 • 2015: 80.105
 • 2014: 71.136
 • 2013: 70.341
 • 2012: 59.000
 • 2011: 62.000
 • 2010: 61.000
 • 2009: 60.000
 • 2008: 60.000
 • 2007: 63.000
 • 2005: 67.000
 • 2004: 88.000
 • 2003: 81.009
 • 2002: 80.293
Bemalen van de polder Botersloot, thans op vrijwillige basis

Zeer groot

Hans Troost

Niet bekend

Fietsroute in de buurt van Boterslootse Molen via fietsnetwerk.nl
1068
00832
 
Vaags
Groot Wesseldijk
Verbij

Boterslootse Molen

Constructie

Constructie

Ondertoren gedekt met riet

Bovenhuis geheel zwart geteerd

26,65 / 26,80 m.
Oud-Hollands

Deze molen heeft nooit een wiekverbetering ondergaan.

Roeden etc.

Kantel uw mobiel om de tabellen helemaal te zien

Kruiwerk etc.

Zetelkruiwerk; kruirad
Deels losse, deels vaste Vlaamse blokvang uit vier stukken; vangbalk met haak; evenaar

Open ijzeren scheprad buiten de molen, Ø 5,58 m.; breedte 0,48 m.
Woning in de molen

Bovenwiel 65 kammen
Bovenschijfloop 32 staven, steek 13,5 cm.
Onderschijfloop 23 staven
Onderwiel 82 kammen, steek 16,5 cm.
Overbrengingsverhouding 1,76 : 1

M. v.d. Haven, Noordeloos (ontwerp); Andries Bongers, Brandwijk (uitvoering, 1837)

Boterslootse Molen

Verwijzingen

Boterslootse Molen

Geschiedenis

Geschiedenis

Nadat in de nacht van 30 april op 1 mei 1837 de oorspronkelijke molen op deze plaats als gevolg van blikseminslag geheel afbrandde, werd op 8 juni dat jaar de bouw van een nieuwe molen aanbesteed. Laagste inschrijver met ƒ 12.300,-- was Andries Bongers uit Brandwijk, aan wie het werk vervolgens werd gegund. Het dagelijks toezicht werd opgedragen aan molenmaker M. van der Haven uit Noordeloos die ook het bestek had gemaakt.
Tijdens het bouwen van de molen werd de polder bemalen door de molen van de polder Blommendaal. Ten behoeve hiervan werd waarschijnlijk de kade, die beide polders van elkaar scheidde, doorgegraven. Pas 80 jaar later, 1919, werd definitief een duiker in deze kade gelegd om het combineerd bemalen van beide polders mogelijk te maken.

Vanaf 1933 waren er plannen voor een hulpmotor in de molen en de bouw van een gemaal, maar pas in 1956 werd een afzonderlijk elektrisch gemaaltje (met een capaciteit van slechts 20 m3/min.) naast de molen geplaatst. Door deze vervanging (was die wel groot genoeg of was er stiekem gebruik gemaakt van een andere polder?) bleef de polder met een molen zitten die niet meer nodig was, maar waarop wel een verbod tot buitenbedrijfstelling en verwaarlozing rustte. Een verzoek van 10 april 1956 aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland om ontheffing van deze bepalingen werd waarschijnlijk onder de voorwaarde ingewilligd dat de molen bedrijfsklaar bleef.

Op 23 juli 1957 bood het polderbestuur de molen aan de gemeente te koop aan. Die besloot niet tot aankoop over te gaan maar wel de Stichting tot Instandhouding van Molens in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden (SIMAV) in te lichten. Het kwam toen niet tot een akkoord.
Twee jaar later liet het gemeentebestuur van Noordeloos weten nu wel tot overname van de molen bereid te zijn. Uiteindelijk kwam de verkoop in 1960 onder de volgende voorwaarden tot stand: de polder behield vrije toegang tot het molenerf voor de bediening van het gemaal; de bewoners behielden het recht op gratis bewoning; het recht van overpad naar de openbare weg werd aan de gemeente overgedragen; na brand of sloop zouden de restanten aan de polder ter beschikking worden gesteld.
Samen met de molen werden ook een nabijgelegen erf met schuur en een perceel weiland aan de nieuwe eigenaar overgedragen. Bewoner van de molen was toen nog steeds oud-molenaar Willem Ravestein, inmiddels 85 jaar oud.

In 1983-1984 werd door molenmakerij vh. J. de Gelder b.v. uit Arkel een omvangrijke restauratie uitgevoerd, waarbij onder meer staart en wiekenkruis werden vernieuwd en belangrijke herstellingen aan het bovenhuis uitgevoerd.

In 1986 benaderde de gemeente Giessenlanden, bestuurlijke opvolger van de gemeente Noordeloos, de regionale molenstichting SIMAV inzake een overname. Die overdracht vond plaats op 1 mei 1991.
Kort daarvoor was begonnen met de tweede fase van het restauratieplan van 1983-1984. Deze omvatte het verlagen van het scheprad en de wielbak. Als gevolg van peilverlagingen had het scheprad te weinig tasting. Bovendien werden de gemetselde waterlopen en de sprenkelstraat vervangen.


Boterslootse Molen

Aanvullingen

Aanvullingen

Deze molen wordt vernoemd naar de polder die hij kan bemalen.

Boterslootse Molen

Historische foto's

Historische foto's

Eertijds naar molendatabase.nl ingezonden historische foto’s van deze molen.
Kijk op allemolens.nl voor historische foto’s en documenten van deze molen.
Vaags
Groot Wesseldijk
Verbij

Boterslootse Molen

Actuele foto's

Boterslootse Molen, Noordeloos, A. Hoogduin | Database Nederlandse molens
© A. Hoogduin
Boterslootse Molen, Noordeloos, Frits Kruishaar (30-8-2008). | Database Nederlandse molens
© Frits Kruishaar (30-8-2008).
Boterslootse Molen, Noordeloos, Frits Kruishaar (30-8-2008). | Database Nederlandse molens
© Frits Kruishaar (30-8-2008).
Boterslootse Molen, Noordeloos, Bram van Broekhoven (20-10-2011). | Database Nederlandse molens
© Bram van Broekhoven (20-10-2011).
Boterslootse Molen, Noordeloos, William Bouter (10-8-2013). | Database Nederlandse molens
© William Bouter (10-8-2013).
Boterslootse Molen, Noordeloos, In vol bedrijf! Justin van den Heuvel (10-12-2014). | Database Nederlandse molens
© In vol bedrijf! Justin van den Heuvel (10-12-2014).
 

Draag zelf bij

    Tekst  
Stuur ons uw teksten over deze molen
  |   Stuur ons uw teksten over de motor in deze molen (indien van toepassing)
Vanwege migratie van de server is het even niet mogelijk om teksten in te sturen.
   
    Foto's  
Stuur uw foto's van deze molen (ook eventuele motor)
Vanwege migratie van de server is het even niet mogelijk om foto's in te sturen.