Molenaarsgraaf, Zuid-Holland

De Kerkmolen

Foto van De Kerkmolen, Molenaarsgraaf, Lukas Vandael (11-5-2019) | Database Nederlandse molens
© Lukas Vandael (11-5-2019)

NederlandsEnglishFrançaisDeutschEspanõlPortuguesePусский简体中文

De Kerkmolen

1844
Grondzeiler
Ronde stenen molen
Poldermolen
Molenhoek 24
2973 AG Molenaarsgraaf
X: 116079 Y: 432063
N 51.875748 O 4.821998
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Toon deze molen in Google Streetview
Zuid-Holland
Molenlanden
Molenaarsgraaf
Gemeente Molenaarsgraaf, sectie C, nr. 181
SIMAV

De SIMAV is eigenaar sinds 1987, daarvoor was dat de toenmalige gemeente Graafstroom.

Maalvaardig
2022: 122.713
2021: 134.874
2020: 114.489
2019: 104.715
2018: 89.032
2017: 89.087
eerdere tellerstanden ( ↓ ↑ )
 • 2016: 118.285
 • 2015: 182.896
 • 2014: 135.350
 • 2013: 116.735
 • 2012: 110.000
 • 2011: 120.000
 • 2010: 114.000
 • 2009: 113.000
 • 2008: 80.000
 • 2007: 68.000
 • 2005: 63.902
 • 2004: 61.098
 • 2003: 70.000
 • 2002: 98.552
Bemalen van de polder Giessen-Oudebenedenkerk en Molenaarsgraaf, thans op vrijwillige basis

Betrekkelijk gering; de molen is door de dorpsbebouwing ingesloten geraakt.

Kees Stolk

Niet te bezichtigen

Fietsroute in de buurt van De Kerkmolen via fietsnetwerk.nl
1060
02539
 
Vaags
Groot Wesseldijk
Verbij

De Kerkmolen

Constructie

Constructie

Ronde stenen molen

Gedekt met riet

26,00 / 26,15 m.
Oud-Hollands

Deze molen heeft nooit een wiekverbetering ondergaan.

Roeden etc.

Kantel uw mobiel om de tabellen helemaal te zien
Fabrikaat Nummer Jaar Steek Verdw. Lengte
Waal & van Driest, De g.n. 1843 1844? aanw.

Kruiwerk etc.

42 ijzeren rollen; kruirad met hoge bank
Losse Vlaamse blokvang uit vier stukken; vangbalk met haak; vangstok

IJzeren scheprad Ø 5,70 m.; breed 0,64 m., buiten de molen.
Woning in de molen.

Bovenwiel 70 kammen
Bovenschijfloop 37 staven, steek 12,4 cm.
Onderschijfloop 23 staven
Onderwiel 90 kammen, steek 17,0 cm.
Overbrengingsverhouding 2,07 : 1

Aardige baard, overwegend wit geverfd, donkergrond afgebiesd, met het opschrift 'ANNO 1844' en daarnaast nog enig houtsnijwerk met daarin onder meer de letters A.S. Deze verwijzen naar een vroegere burgemeester van Molenaarsgraaf, Adrianus Slotemaker. 

L. Roodnat, Sliedrecht (bestek en toezicht, 1844)

De Kerkmolen

Verwijzingen

De Kerkmolen

Geschiedenis

Geschiedenis

Ter plaatse van de huidige stenen grondzeiler stond vóór 1844 een wipmolen, die ook een verleden had: op 24 november 1588 was in een vergadering van het plaatselijk bestuur besloten tot de bouw van een nieuwe molen.

Op 23 augustus 1843 brandde deze wipmolen door blikseminslag af. Er werd besloten een ronde stenen grondzeiler te laten bouwen naar een door Leendert Roodnat uit Sliedrecht te maken bestek. Roodnat bleef ook daarna als opzichter bij de bouw van de molen betrokken en verzorgde de aankoop van materialen. Van 26 augustus 1843 tot 1 mei 1844 was hij als zodanig in dienst, waarvoor hij ƒ 423,-- ontving.
Als metselaars van de romp werden genoemd Dirk Verheul uit Giessendam, Dirk Luthart en Anthony de Kovel. Dagelijks opzichter van het metselwerk was Wouter Jacobus Versteeg uit Sliedrecht. Er zouden in totaal ongeveer 248.000 stenen in de molen zijn verwerkt die waren gekocht bij de Gebr. ‘t Hooft in Dordrecht. De stenen werden per schip aangeleverd in 21 partijen met een wisselende hoeveelheid van 3.000 tot 26.000 stenen per vracht voor een totaalprijs van ƒ 1.228,85. De benodigde tras en kalk werd geleverd door Penn & Bauduin uit Dordrecht. Het voegen van het metselwerk werd uitgevoerd door M.J. Verhey uit Sliedrecht.

De overige onkosten bestonden in hoofdzaak uit de volgende leveranties en arbeidslonen:
- P.W. Hesmery, Dordrecht, voor geleverd staal en ijzer ƒ 83,--;
- het door Jan Schouten uit Dordrecht leveren van een grenen roede ƒ 350,--
- door houthandelaar Fop Smit geleverd hout ƒ 3.318,80;
- smid Jan PoIs (Vuilendam) voor geleverd smeedwerk ƒ 300,--;
- door Gerrit van der Laan uitgevoerd timmerwerk ƒ 1.440,--;
- voor de leverantie van materiaal en arbeidsloon, buiten het bestek om, aan Gerrit van der Laan ƒ 264,35;
- door smid Jan Mes uit Nieuw-Lekkerland geleverd ijzerwerk ƒ 29,30;
- voor het leveren en stellen van een ijzeren scheprad door ijzergieterij De Waal & Van Driest uit Utrecht ƒ 898,50;
- het leveren van een grenen spil door Amoldus de Groot uit Dordrecht ƒ 130,--;
- voor het leveren van zand door W. Vlot uit Bleskensgraaf ƒ 12,--;
- voor het leveren van verfstoffen door N.C.M. van Someren Brand uit Dordrecht ƒ 14,90;
- voor de leverantie van ijzer en staal (waaronder de bovenas) door de Nederlandsche Stoom Boot Maatschappij te Rotterdam ƒ 935,31.
De totale bouwkosten waren volgens bet bestek begroot op ƒ 12.706,--.

Op 7 mei 1926 besloot het polderbestuur, na uitgebracht advies van M.F. Visser uit Delft, in de molen een elektromotor van 60 pk. te plaatsen die door middel van een overbrenging het scheprad kon aandrijven. Hierdoor was men minder afhankelijk van de wind en van de tweede molen. In 1927 werd deze tweede molen, de Westeindse Molen, dan ook gesloopt. Nadat in 1975 de bemaling van de polder werd gecombineerd met de polder Giessen-Oudebenedenkerk heeft men de elektromotor verwijderd.

In 1971 kocht de gemeente Molenaarsgraaf de molen voor ƒ 1,--, waarna in het jaar daarop ingrijpende herstellingen werden uitgevoerd: repareren van roeden en staart, opnieuw ophekken van het wiekenkruis, gedeeltelijk vernieuwen van het riet op de kap, nieuwe windpeluw en voorkeuvelens en herstellingen aan het metselwerk van de romp.

Door verscheidene kleinere reparaties bleef de molen ook nadien flinke financiële offers vragen van de gemeente. Om die reden wilde het college van B&W in juli 1983 de molen voor ƒ 1,-- verkopen aan de SIMAV. De meerderbeid van de raad kon zich hier echter niet in vinden. Er werd een fonds gevormd, gevoed door de saldireserves van de gemeente, van waaruit de onderhoudskosten zouden worden betaald. In de daaropvolgende jaren zijn grote bedragen uitgegeven aan onder meer het waterdicht maken van de romp en het aanbrengen van een nieuw wiekenkruis.
Op 1 juni 1987 besloot de gemeente Graafstroom waarvan Molenaarsgraaf sinds 1 januari 1986 deel uitmaakte (en die veel later op zou gaan in de gemeente Molenwaard), de molen toch in beheer te geven bij de SIMAV. Gelijktijdig met de overdracht van de molen werd ook de naastgelegen molenaarswoning, tot dan eigendom van het hoogheemraadschap, voor ƒ 1,-- overgedragen.

Een paar opmerkelijke details:
De staven van het onderschijfloop zijn in gietijzer uitgevoerd en daarbij niet rond, maar ovaal van vorm.
Evenzo opvallend is dat deze grote molen slechts één toegangsdeur heeft (en daar zit een gedachte achter): de tweede deur werd in 1926, toen de motor werd aangebracht en gedacht dat er toch veel minder op windkracht zou worden gedraaid, gedeeltelijk dichtgemetseld en gereduceerd tot een raam.
Deze molen kan met zijn niet zozeer grote maar wel zeer brede scheprad enorm veel water geven.


De Kerkmolen

Aanvullingen

Aanvullingen

De molen heeft deze naam omdat naar verluidt balkhout van een gesloopte voorganger in 1588 in de fundering is gekomen van de Nederlands Hervormde kerk in Molenaarsgraaf.

© 

Henk ten Bos (4-12-2018)

De Kerkmolen

Historische foto's

Historische foto's

Eertijds naar molendatabase.nl ingezonden historische foto’s van deze molen.
Kijk op allemolens.nl voor historische foto’s en documenten van deze molen.
Vaags
Groot Wesseldijk
Verbij

De Kerkmolen

Actuele foto's

De Kerkmolen, Molenaarsgraaf, Ton Koorevaar (22-4-2010) | Database Nederlandse molens
© Ton Koorevaar (22-4-2010)
De Kerkmolen, Molenaarsgraaf, Tony Hop (16-2-2018)De wieken in rouwstand vanwege het overlijden van molenaar Addy Stolk. | Database Nederlandse molens
© Tony Hop (16-2-2018)
De wieken in rouwstand vanwege het overlijden van molenaar Addy Stolk.
De Kerkmolen, Molenaarsgraaf, Henk ten Bos (4-12-2018) | Database Nederlandse molens
© Henk ten Bos (4-12-2018)
De Kerkmolen, Molenaarsgraaf, Pieter Zuijkerbuijk (5-10-2019) | Database Nederlandse molens
© Pieter Zuijkerbuijk (5-10-2019)
De Kerkmolen, Molenaarsgraaf, William Bouter (2-5-2018) | Database Nederlandse molens
© William Bouter (2-5-2018)
De Kerkmolen, Molenaarsgraaf, Frank Moerland (6-10-2018) | Database Nederlandse molens
© Frank Moerland (6-10-2018)
De Kerkmolen, Molenaarsgraaf, Pieter Zuijkerbuijk (5-10-2019) | Database Nederlandse molens
© Pieter Zuijkerbuijk (5-10-2019)
De Kerkmolen, Molenaarsgraaf, Vincent Mepschen (6-10-2018) | Database Nederlandse molens
© Vincent Mepschen (6-10-2018)
De Kerkmolen, Molenaarsgraaf, Pieter Zuijkerbuijk (5-10-2019) | Database Nederlandse molens
© Pieter Zuijkerbuijk (5-10-2019)
De Kerkmolen, Molenaarsgraaf, Pieter Zuijkerbuijk (5-10-2019) | Database Nederlandse molens
© Pieter Zuijkerbuijk (5-10-2019)
De Kerkmolen, Molenaarsgraaf, Pieter Zuijkerbuijk (5-10-2019) | Database Nederlandse molens
© Pieter Zuijkerbuijk (5-10-2019)
De Kerkmolen, Molenaarsgraaf, Vincent Mepschen (6-10-2018) | Database Nederlandse molens
© Vincent Mepschen (6-10-2018)
De Kerkmolen, Molenaarsgraaf, Pieter Zuijkerbuijk (5-10-2019) | Database Nederlandse molens
© Pieter Zuijkerbuijk (5-10-2019)
De Kerkmolen, Molenaarsgraaf, William Bouter (9-9-2017) | Database Nederlandse molens
© William Bouter (9-9-2017)
De Kerkmolen, Molenaarsgraaf, Frank Moerland (6-10-2018) | Database Nederlandse molens
© Frank Moerland (6-10-2018)
De Kerkmolen, Molenaarsgraaf, Vincent Mepschen (6-10-2018) | Database Nederlandse molens
© Vincent Mepschen (6-10-2018)
 

Draag zelf bij

    Tekst  
Stuur ons uw teksten over deze molen
  |   Stuur ons uw teksten over de motor in deze molen (indien van toepassing)
Vanwege migratie van de server is het even niet mogelijk om teksten in te sturen.
   
    Foto's  
Stuur uw foto's van deze molen (ook eventuele motor)
Vanwege migratie van de server is het even niet mogelijk om foto's in te sturen.