vorige pagina home e-mail zoek op provincie   Nederlandse Molendatabase

Roeden in molens in eigendom van Stichting De Fryske Mole

| terug naar overzicht
Achlumer Mole Achlumer Mole
Achlum
Fryslân
Kantel uw mobiel om de tabellen helemaal te zien
Aylvapoldermolen Aylvapoldermolen
Burgwerd
Fryslân
Kantel uw mobiel om de tabellen helemaal te zien
Balkendsterpoldermûne / De Balkendsterpoldermolen Balkendsterpoldermûne / De Balkendsterpoldermolen
Oude Leije
Fryslân
Kantel uw mobiel om de tabellen helemaal te zien
Beabuorster Mole / Babuurster molen Beabuorster Mole / Babuurster molen
Tjerkwerd
Fryslân
Kantel uw mobiel om de tabellen helemaal te zien
Beintemapoldermûne / De Beintemapoldermolen Beintemapoldermûne / De Beintemapoldermolen
Westergeast / Westergeest
Fryslân
Kantel uw mobiel om de tabellen helemaal te zien
Binnema Binnema's Mûne / Binnema's Molen / De Kleine Molen
Stiens
Fryslân
Kantel uw mobiel om de tabellen helemaal te zien
Broekpoldermûne / De Broekmolen Broekpoldermûne / De Broekmolen
Broeksterwoude
Fryslân
Kantel uw mobiel om de tabellen helemaal te zien
Bullemûne / De Bullemolen Bullemûne / De Bullemolen
Lekkum
Fryslân
Kantel uw mobiel om de tabellen helemaal te zien
De (Greate) Klaver De (Greate) Klaver
Bolsward
Fryslân
Kantel uw mobiel om de tabellen helemaal te zien
De Eendracht De Eendracht
Kimswerd
Fryslân
Kantel uw mobiel om de tabellen helemaal te zien
De Hond De Hond
Peazens / Paesens
Fryslân
Kantel uw mobiel om de tabellen helemaal te zien
De Hoop De Hoop
Roodkerk
Fryslân
Kantel uw mobiel om de tabellen helemaal te zien
De Modderige Bol De Modderige Bol
Goengahuizen
Fryslân
De Olifant De Olifant
Burdaard (Birdaard)
Fryslân
Kantel uw mobiel om de tabellen helemaal te zien
De Phenix De Phenix
Marrum
Fryslân
Kantel uw mobiel om de tabellen helemaal te zien
De Victor De Victor
Wânswert (Wanswerd)
Fryslân
Kantel uw mobiel om de tabellen helemaal te zien
De Volharding De Volharding
Jislum
Fryslân
Kantel uw mobiel om de tabellen helemaal te zien
Geaupoldermole / De Geeuwpoldermolen / Geau Geaupoldermole / De Geeuwpoldermolen / Geau's Mole
Oppenhuizen
Fryslân
Kantel uw mobiel om de tabellen helemaal te zien
Genezareth-Kleasterpoldermûne / Genezareth-Kloosterpoldermolen Genezareth-Kleasterpoldermûne / Genezareth-Kloosterpoldermolen
Hallum
Fryslân
Kantel uw mobiel om de tabellen helemaal te zien
Grutte Mûne / De Grote Molen Grutte Mûne / De Grote Molen
Broeksterwoude
Fryslân
Kantel uw mobiel om de tabellen helemaal te zien
Grutte Mûne / De Grote Molen Grutte Mûne / De Grote Molen
Marrum
Fryslân
Kantel uw mobiel om de tabellen helemaal te zien
Heechhiem Heechhiem
Goengahuizen
Fryslân
Kantel uw mobiel om de tabellen helemaal te zien
Hegebeintumer Mûne / De Hogebeintumermolen Hegebeintumer Mûne / De Hogebeintumermolen
Hogebeintum
Fryslân
Kantel uw mobiel om de tabellen helemaal te zien
Het Zwaantje / Huitebuurstermolen Het Zwaantje / Huitebuurstermolen
Nijemardum / Nijemirdum
Fryslân
Kantel uw mobiel om de tabellen helemaal te zien
Himerter Mole / De Hiemerter Mole Himerter Mole / De Hiemerter Mole
Burgwerd / Hemert
Fryslân
Kantel uw mobiel om de tabellen helemaal te zien
Hooglandmole Hooglandmole
Goutum
Fryslân
Ienzer Mole / Edensermolen Ienzer Mole / Edensermolen
Iens (Edens)
Fryslân
Kantel uw mobiel om de tabellen helemaal te zien
Jansmole Jansmole
Goëngahuizen
Fryslân
Kantel uw mobiel om de tabellen helemaal te zien
Klaailânsmûne / De Kleilânsmole Klaailânsmûne / De Kleilânsmole
Marrum
Fryslân
Kantel uw mobiel om de tabellen helemaal te zien
Kramers Mole Kramers Mole
Goutum
Fryslân
Marswâl / Meerswal Marswâl / Meerswal
Lollum
Fryslân
Kantel uw mobiel om de tabellen helemaal te zien
Miedemûne / De Miedenmolen Miedemûne / De Miedenmolen
Holwert / Holwerd
Fryslân
Kantel uw mobiel om de tabellen helemaal te zien
Oegekleastermole / De Oegekloostermolen Oegekleastermole / De Oegekloostermolen
Hartwerd
Fryslân
Pankoekster Mole Pankoekster Mole
Witmarsum
Fryslân
Kantel uw mobiel om de tabellen helemaal te zien
Skalsumer Mole / De Schalsumermolen Skalsumer Mole / De Schalsumermolen
Schalsum
Fryslân
Kantel uw mobiel om de tabellen helemaal te zien
Slachdykster Mûne / Slagdijkster molen Slachdykster Mûne / Slagdijkster molen
Finkum
Fryslân
Kantel uw mobiel om de tabellen helemaal te zien
Stienhûster Mûne / De Steenhuistermolen Stienhûster Mûne / De Steenhuistermolen
Stiens
Fryslân
Kantel uw mobiel om de tabellen helemaal te zien
Terpensmole (vh. Himmole) Terpensmole (vh. Himmole)
IJlst
Fryslân
Tsjongermûne / De Tjongermolen Tsjongermûne / De Tjongermolen
Mildam
Fryslân
Kantel uw mobiel om de tabellen helemaal te zien
Vesuvius (Stobbepoel) Vesuvius (Stobbepoel)
Elsloo / Tronde
Fryslân
Wynzer Mûne / Wijnsermolen Wynzer Mûne / Wijnsermolen
Wyns (Wijns)
Fryslân
Kantel uw mobiel om de tabellen helemaal te zien
Ypeymûne / Ypey Mole Ypeymûne / Ypey Mole
Ryptsjerk (Rijperkerk)
Fryslân
Kantel uw mobiel om de tabellen helemaal te zien